Ministerul Sănătății a încheiat un nou acord-cadru cu Imprimeria Națională în vederea reluării procesului de tipărire a cardurilor de sănătate pentru persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani și/sau au dobândit calitatea de asigurat.

Acordul-cadru a fost încheiat pe o perioadă de 3 ani și are ca obiectiv realizarea a 1,2 milioane de carduri de sănătate.

Procesul de retipărire a cardurilor de sănătate a început, urmând ca un număr de 400.000 de carduri de sănătate să fie livrate către Casele Județene de Asigurări de Sănătate în două loturi. Primul lot, de 200.000 de carduri de sănătate, se va livra până la data de 31 noiembrie 2023, iar al doilea lot are ca termen de livrare data de 15 decembrie 2023. Bugetul alocat pentru tipărirea celor 400.000 de carduri este de aproximativ 5,5 milioane lei. Distribuirea cardului de sănătate va fi realizată de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Cardul de sănătate este instrumentul prin care se face dovada calității de asigurat la accesare serviciilor medicale și care confirmă prezența asiguratului la unul din furnizorii de servicii medicale din sistemul de asigurări sociale de sănătate.