Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) a sancționat Municipiul Cluj-Napoca pentru prevederi ale unei Hotărâri care dezavantajează persoanele fără posibilități financiare, limitându-li-se accesul în mijloacele de transport în comun.

Concret, în urma unei sesizări a Centrului pentru Resurse Juridice (CRJ), CNCD a sancționat Municipiul Cluj-Napoca pentru prevederi ale unei Hotărâri de Consiliu Local care dezavantajează persoanele fără posibilități financiare, aflate în sărăcie, limitându-li-se accesul în mijloacele de transport public. 

CNCD a reținut săvârșirea faptei de discriminare potrivit art. 2 alin. (3), art. 10 lit. h) și g) și art. 15 din OG 137/2000 prin Hotărârea nr. 541 din 07 septembrie 2022, sancționând cu avertisment UAT Municipiul Cluj-Napoca, prin primar.

Prin prevederile sesizate, călătorii sunt obligați să aibă o ținută vestimentară curată, iar cei care urcă în mijlocul de transport public local de călători cu îmbrăcăminte murdară care să deterioreze starea de curățenie a mijlocului de transport riscă amendă de la 100 lei, la 200 lei.

Extrase din Hotărârea CNCD: 

"60.Analiza trebuie făcută în contextul în care este cunoscut faptul că în municipiul Cluj-Napoca există o comunitate importantă de persoane vulnerabile, dezavantajate, care trăiesc marginalizate și izolate la periferia municipiului, condițiile de viață ale acestora fiind caracterizate de privare materială și condiții sanitare.

61.Din aceste considerente, impunerea condiției deținerii unei vestimentații curate în mijlocul de transport, printr-o caracteristică subiectivă, nedeterminată, cuantificabilă, care să conțină caracteristici clare, nu este proporțională cu scopul urmărit și îngrădește accesul acestor persoane la serviciile publice de transport.

62.Astfel, Colegiul director constată că impunerea unei vestimentații curate, fără alte criterii obiective, cuantificabile, determinante, conduce la interpretări de natură subiectivă, producând efecte discriminatorii pentru diferite comunități, grupuri vulnerabile.”

Totodată, CNCD a recomandat UAT Municipiul Cluj-Napoca găsirea unui echilibru între necesitatea protejării bunurilor și efectele de discriminare față de diferite persoane, grupuri vulnerabile și comunități prin găsirea unei variante de formulare a textului prevederilor Hotărârii de Consiliu Local nr. 670/2019 care să nu lase loc de interpretări subiective și să aibă efecte discriminatorii asupra unor categorii defavorizate sau comunități.

Concret, fapta de discriminare provine de la autoritatea publică locală care are obligația respectării drepturilor omului, astfel încât să fie în concordanță cu art. 2 alin. (10) lit. a) din OG 137/2000: "[…] eliminarea tuturor formelor de discriminare se realizează prin: a) prevenirea oricăror fapte de discriminare, prin instituirea unor măsuri speciale, inclusiv a unor măsuri afirmative, în vederea protecției persoanelor defavorizate care nu se bucură de egalitatea șanselor”.

"Având în vedere opinia municipalității privind sancțiunile prevăzute în hotărâre, astfel cum a formulat-o în întâmpinare, și anume că acestea se adresează utilizatorilor serviciului de transport public local care <în exercitarea drepturilor lor de a beneficia liber și nediscriminatoriu de serviciul public de transport local, nu înțeleg să respecte normele de igienă>, lipsa instituirii unei obligații în sarcina acesteia de a elimina prevederile discriminatorii din hotărâre va rămâne doar atât, o recomandare", susține CRJ.

În martie 2019, municipalitatea din Cluj-Napoca a decis că, dacă urci în mijlocul de transport cu îmbrăcăminte murdară și urât mirositoare sau dacă faci gesturi obscene și insulți șoferii și controlorii de bilete riști să primești o amendă usturătoare, potrivit monitorulcj.ro.

Municipalitatea spunea atunci că normele de conduită pe mijloacele de transport în comun nu au fost actualizate din 2004, iar situațiile întâlnite pe teren nu mai corespund cu vechiul regulament.

Există și amenzi pentru încălcarea Hotărârii, ele fiind cuprinse între 100 și 500 de lei.