Peste 70 de organizații neguvernamentale au adresat o scrisoare deschisă conducerii PSD, pentru a se exprima clar și a își asuma o poziție transparentă în legătură cu Ordonanța 26/2000, adoptată tacit marţi în Senat, ca urmare a lipsei cvorumului.

"Senatul a adoptat marţi, în procedură de urgență, o propunere legislativă referitoare la modificări ale  Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații. În numele transparenţei, textul propunerii stabileşte că orice ONG trebuie să publice de două ori pe an, în Monitorul Oficial o declaraţie de venituri şi cheltuieli care să includă distinct, pentru fiecare venit în parte, persoana sau activitatea care a generat venitul respectiv, precum si valoarea acestuia. Sancţiunea nepublicării acestei declaraţii este dizolvarea de drept a asociaţiei sau fundaţiei.Vă atragem atenţia că, în numele unui principiu drept, al transparenţei, în care credem, asistăm în fapt la o construcţie strâmbă, periculoasă pentru funcţionarea sectorului neguvernamental", se arată în scrisoarea organizaţiilor neguvernamentale.

Acestea atrag atenţia că se mută inutil responsabilitatea gestionării fondurilor publice în mod transparent de la autorităţile şi instituţiile publice către entităţi private, în condiţiile în care "autoritățile deţin deja, în acest moment şi potrivit cadrului legislativ actual, toate instrumentele necesare pentru a se asigura că resursele publice sunt administrate în mod responsabil".

 

"Oare informaţiile despre accesul la resurse publice nu există deja în registrele autorităţilor şi instituţiilor publice? Care este obstacolul pentru care aceste informaţii nu sunt utilizate?",

 

se întreabă semnatarii scrisorii publice.

Totodată, Partidului Social-Democrat i se atrage atenţia asupra pericolului colectării de informaţii cu caracter personal despre persoanele fizice donatoare: "Dincolo de incertitudinea modului în care ar putea fi folosite aceste date, este o măsură excesivă prin costurile şi birocraţia asociate și, cel mai grav, o măsură de descurajare a comportamentului filantropic  al cetăţenilor. Oare cum ar putea o organizaţie care organizează campanii de strângere de fonduri pentru copiii bolnavi de cancer şi părinţii lor, care reuşeşte cu greu să furnizeze nişte servicii care lipsesc cu desăvârşire din oferta instituţiilor publice, să publice numele a mii sau zeci de mii de donatori individuali?".

De asemenea, ONG-urile reclamă "disproporţia enormă între faptă şi sancţiune" referindu-se la introducerea unei sancţiuni inexplicabile de dizolvare în cazul nedepunerii acestei declaraţii.

Organizaţiile reamintesc şi faptul că Guvernul României a dat aviz negativ acestei propuneri de act normativ, cerând în acelaşi timp o poziţie clară din partea PSD.

"Plecarea senatorilor PSD şi ALDE din şedinţa de plen a Senatului atunci când trebuia dezbătută această propunere legislativă este oare un semn că cele două partide nu o susţin? Vă solicităm pe această cale, domnule Dragnea, ca, în loc de aprobări tacite cu efecte periculoase asupra funcționării societății civile, să vă asumați o poziție clară faţă de această propunere legislativă și să o comunicaţi public. Credem că oprirea imediată a modificărilor OG 26/2000, precum şi asumarea unei poziții clare și favorabile cu privire la rolul societății civile independente din România, inclusiv la adresa organizațiilor critice sunt utile pentru delimitarea României actuale de România dinainte de 1989", se arată în finalul scrisorii deschise.

Şerban Nicolae şi Liviu Pleşoianu - iniţiatorii proiectului de lege

Proiectul a fost depus pe 21 martie de către deputatul PSD Liviu Pleşoianu şi de senatorul social-democrat Şerban Nicolae.

În expunerea de motive se precizează ca necesară creşterea gradului de transparenţă şi se propune obligaţia ca ONG-urile să publice semestrial o declaraţie detaliată de venituri şi cheltuieli.

"Asociaţiile, fundaţiile şi federaţiile au obligaţia de a publica semestrial până la data de 31 iulie, respectiv 31 ianuarie, în Monitorul Oficial prtea a IV-a, declaraţiile de venituri şi cheltuieli pentru semestrul precedent. În declaraţia publicată se menţionează distinct, pentru fiecare venit în parte, persoana sau activitatea, după caz, care a generat venitul respectiv, precum şi valoarea acestuia. Nepublicarea declaraţiei atrage de drept suspendarea activităţii asociaţiei pentru 30 de zile. Dacă în acest termen declaraţia nu se publică, asociaţia, fundaţia sau federaţia îşi încetează activitatea de îndată", se arată în textul normativ, relatează Mediafax.

Potrivit unei prevederi din actul normativ, acordării unui ONG a statului de organizaţie de utilitate publică este dată de faptul că nu a desfăşurat în ultimii doi ani şi nu desfăşoară nici în prezent activităţi politice de orice fel: activităţi de strângere de fonduri sau campanii de sprijinire ori opoziţie faţă de un partid politic sau un candidat pentru o funcţie publică în care acesta poate fi numit ori ales.

For decizional e Camera Deputaţilor.