Într-un raport adoptat miercuri, cu 510 voturi pentru, 31 împotrivă și 141 abțineri, eurodeputații solicită măsuri urgente pentru a proteja victimele violenței în cuplu în contextul litigiilor de custodie.

Raportul evidențiază creșterea bruscă a violenței în cuplu în timpul pandemiei și dificultatea de a avea acces la servicii de sprijin și la justiție. De asemenea, textul reiterează solicitarea Parlamentului European de a adăuga „violența pe criterii de gen” la domeniile criminalității enumerate la articolul 83 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Subliniind numărul alarmant de femicide și infanticide care au loc după ce femeile raportează cazuri de violență pe criterii gen, eurodeputații solicită ca protecția femeilor și a copiilor împotriva violenței, precum și interesul superior al copilului, să aibă prioritate față de alte criterii atunci când se stabilesc modalitățile de încredințare și drepturile de vizitare.

Atunci când se examinează cazurile de custodie, copilului trebuie să i se ofere, de asemenea, posibilitatea de a fi ascultat și, în cazurile în care se suspectează violența partenerului, audierile trebuie să se desfășoare într-un mediu favorabil copilului si trebuie realizate de către profesioniști cu formare corespunzătoare.

Potrivit eurodeputaților, copiii care au fost martori ai violenței domestice ar trebui să fie recunoscuți ca victime ale violenței pe criterii de gen și să beneficieze de o protecție juridică mai bună și de sprijin psihologic adecvat.

Textul subliniază că existența unui venit adecvat și a independenței economice sunt factori esențiali pentru a permite femeilor să părăsească relațiile abuzive și violente.

Eurodeputații solicită statelor membre să protejeze și să ajute victimele să obțină independență financiară prin accesul la locuințe, servicii de sănătate, transport și sprijin psihologic. Ar trebui, de asemenea, garantat accesul la o protecție juridică adecvată, audieri efective, ordine de restricție, adăposturi, consiliere și fonduri pentru victime.

„Violența în cuplu este o problemă socială gravă și adesea ascunsă, care cauzează traume fizice și psihologice sistematice. Aceasta are consecințe grave pentru victime și un impact profund asupra bunăstării emoționale, economice și sociale a unor familii întregi. Condamnăm cu cea mai mare fermitate toate formele de violență domestică și violență împotriva femeilor și solicităm autorităților să asigure, în special în cadrul procedurilor de separare sau al cazurilor de custodie parentală, un cadru juridic ce apără interesele femeii și copilului”, a declarat coraportoarea Elena Kountoura.