Parlamentul European a adoptat joi o rezoluție în care cere oprirea atitudinilor ostile structurale împotriva romilor.

  • Obiective obligatorii pentru statele membre de promovare a incluziunii sociale și de combatere a segregării în școli
  • Măsuri de compensare pentru persoanele care au supraviețuit unor acte de sterilizare forțată și coercitivă
  • Pandemia de COVID-19 a agravat procesul de discriminare și marginalizare

Este nevoie de acces egal la locuințe, educație, asistență medicală și ocuparea forței de muncă, susține eurodeputații în rezoluția adoptată joi cu 545 voturi ”pentru”, 96 ”împotrivă” și 54 abțineri.

Parlamentul European subliniază că, având în vedere atitudinile ostile persistente față de romi, populația de etnie romă din Europa este expusă la cele mai ridicate rate ale sărăciei și excluziunii sociale.

Prin urmare, eurodeputații fac apel la ”promovarea unei educații incluzive, dezvoltarea copiilor preșcolari și combaterea discriminării și a segregării”.

Situația persoanelor de etnie romă în UE nu s-a îmbunătățit, denunță textul rezoluției, în parte din cauza ”lipsei voinței politice”.

Eurodeputații se plâng de faptul că un număr semnificativ de romi din Europa trăiesc în condiții extrem de precare, fiind privați de drepturile lor fundamentale.

PE solicită Comisiei să prezinte o propunere legislativă axată pe combaterea sărăciei și a atitudinilor ostile față de romi și pe îmbunătățirea condițiilor de viață și de sănătate ale romilor.

Propunerea ar trebui să includă un plan de eliminare a inegalităților în materie de locuințe, de sănătate, de ocupare a forței de muncă și de educație, precum și obiective specifice obligatorii de îmbunătățire a incluziunii.

Măsuri de compensare pentru victimele sterilizării forțate

Statele membre ar trebui să îmbunătățească accesul romilor la asistență medicală de bună calitate și la prețuri accesibile, inclusiv la servicii de sănătate sexuală și reproductivă.

Totodată, trebuie interzise toate formele de segregare etnică în unitățile medicale, inclusiv în maternități.

Eurodeputații cer statelor membre să ofere despăgubiri victimelor sterilizării forțate și coercitive.

Combaterea segregării în școli

Este esențial să se ofere copiilor romi un început echitabil în viață, pentru a pune capăt ciclului intergenerațional de transmitere a sărăciei, spun eurodeputații, care doresc să pună capăt tuturor formelor de segregare școlară sau colectivă cu care se confruntă acești elevi.

Aceștia condamnă practica discriminatorie de a plasa copii romi în școli pentru persoane cu dizabilități psihice, încă folosită în unele țări ale UE, și solicită Comisiei să continue presiunile pentru asigurarea combaterii segregării în școli de către statele membre, și să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene în cazul neîndeplinirii obligatiilor, dacă este necesar.

Agravarea situației din cauza pandemiei de COVID-19

Eurodeputații notează și faptul că actuala pandemie de COVID-19 a agravat situația comunităților de etnie romă marginalizate care trăiesc în condiții precare și inumane și avertizează că, din cauza accesului limitat la asistență medicală, la apă potabilă, la instalații sanitare și la alimente, aceste persoane sunt mai expuse riscului de a contracta virusul.