Punctul Național de Contact pentru Romi din cadrul Ministerului Fondurilor Europene a început derularea celei de-a doua serii de ateliere regionale în cadrul proiectului „Platforma Națională de Bune Practici pentru Romi”.

Cu acoperire națională, atelierele se vor desfășura în perioada 5-29 octombrie în următoarele regiuni:

1. În București - regiunea de dezvoltare București-Ilfov;

2. În Târgoviște - regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia;

3. În Brăila - regiunea de dezvoltare Sud-Est;

4. În Craiova - regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia;

5. În Cluj-Napoca - regiunea de dezvoltare Nord-Vest;

6. În Alba Iulia pentru regiunea de dezvoltare Centru;

7. În Piatra-Neamț - regiunea de dezvoltare Nord-Est;

8. În Timișoara - regiunea de dezvoltare Vest.

Atelierele vor fi susținute de formatori autorizați, cu experiență în domeniu și se vor desfășura utilizând metoda spațiului deschis.

În prima serie de ateliere accentul a fost pus pe identificarea nevoilor si problemelor cu care se confruntă comunitățile cu romi. Seria a doua se axează pe analizarea studiilor de caz primite de la participanții prezenți în cadrul primei serii de ateliere, precum și pe identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor din comunitățile cu populație romă.

Astfel, se urmărește facilitarea schimbului de experiențe la nivel local, regional și național cu scopul promovării exemplelor de bună practică și a posibilelor soluții pentru rezolvarea problemelor din comunitățile cu populație romă.

Rezultatele atelierelor vor servi la fundamentarea politicilor publice ce au ca obiectiv principal dezvoltarea și îmbunătățirea situației romilor atât la nivel comunitar, cât și la nivelul întregii țări.