Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anunțat marți punerea în dezbatere publică a unui proiect de Ordonanță de urgență pentru înființarea Poliției Animalelor.

Astfel, potrivit proiectului, organele de poliție pot emit un ordin de plasare a animalului în adăpost dacă se constată că acesta se află într-o situație de pericol.

Prin animal aflat într-o situație de pericol se înțelege animalul aflat în oricare dintre următoarele situații:

a) rănirea sau schingiuirea animalelor;

b) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

c) practicarea tirului pe animale domestice sau pe animale sălbatice captive;

d) folosirea de animale vii pentru dresajul animalelor sau pentru a le controla agresivitatea;

e) prezența fără supraveghere, pe căile de circulație publică, a animalelor din speciile ecvine și rumegătoare mari și mici.

De asemenea, polițiștii constată existența situației de pericol pe baza evaluării situației de fapt și a stării fizice a animalului care rezultă din:

a) constatarea directă și consemnarea celor constatate într-un înscris ori înregistrarea celor constatate cu mijloace tehnice;

b) declarațiile persoanelor implicate în activitățile prevăzute la alin.

(2) sau ale persoanelor care au asistat la activitățile respective sau au cunoștință despre desfășurarea acestora;

c) înregistrări video sau audio ori fotografii, indiferent de proveniența acestora;

d) înscrisuri, inclusiv cele de natura mesajelor sau postărilor în mediul electronic și/sau de telefonie mobilă;

e) fișa de observație clinică întocmită de un medic veterinar.

Totodată, Consiliile Județene și Consiliul General al Municipiului București au obligația de a asigura cu caracter continuu și permanent servicii publice de adăpostire a animalelor ce fac obiect al ordinului de plasare în adăpost. 

O altă prevedere a proiectului arată că, după trecerea unei perioade de 30 de zile de la cazare, animalele pot fi date în custodie temporară unor organizații neguvernamentale care fac dovada îndeplinirii condițiilor de adăpostire și îngrijire a acestora.

În condițiile în care este necesară curmarea suferințelor fizice inutile ale animalului rănit, acesta poate fi eutanasiat.

OUG va reglementa și posibilitatea ca polițiștii să poată pătrunde în domiciliul sau reședința oricărei persoane fizice, fără acordul acesteia, precum și în sediul oricărei persoane juridice, fără acordul reprezentantului legal al acesteia, dacă informațiile aflate la dispoziția polițiștilor indică faptul că în acele spații se află un animal în situație de pericol. Aici, organelor de lege le este permis să folosească folosi forța și mijloacele din dotare, în mod adecvat și proporțional.

Proiectul poate fi consultat în integralitate AICI.