România va primi 2,14 miliarde de euro din Fondul pentru o tranziție justă (FTJ), pentru a sprijini o tranziție climatică justă către o economie mai atractivă și mai verde.

Fondul va viza regiunile cele mai afectate, ajutând România să-și respecte angajamentul de a elimina treptat cărbunele până în 2032.

El va sprijini lucrătorii afectați de tranziția energetică actuală în efortul de a se orienta către noi calificări și noi locuri de muncă, fără a lăsa pe nimeni în urmă. De asemenea, fondul va oferi sprijin întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și, în cazuri specifice, întreprinderilor mari, pentru a crea locuri de muncă și a diversifica economia în regiunile de producție a combustibililor fosili și în regiunile cu emisii ridicate de dioxid de carbon.

De fondurile alocate vor beneficia șase județe: Dolj, Galați, Gorj, Hunedoara, Mureș și Prahova. În Gorj și Hunedoara încă au loc activități de extracție a cărbunelui, în special în Valea Jiului. Dolj, Galați, Prahova și Mureș au industrii cu emisii ridicate de dioxid de carbon, de exemplu pentru producția de oțel, ciment și îngrășăminte, și se utilizează pentru încălzire energie pe bază de cărbune.

FTJ va sprijini reabilitarea terenurilor industriale dezafectate din sectorul minier și a siturilor industriale abandonate, prin crearea de noi spații verzi (de exemplu, parcuri, zone comerciale și zone rezidențiale destinate locuințelor sociale).

Finanțările vor viza diversificarea economică prin înființarea de IMM-uri în sectoare care promovează, de exemplu, economia circulară, activitățile tradiționale precum artizanatul sau producția de materiale de construcție ecologice. Fondul va investi, de asemenea, în tehnologii din domeniul energiei din surse regenerabile și curate, cum ar fi hidrogenul, pentru a combate sărăcia energetică.

În cele din urmă, fondul va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin promovarea producției de oțel verde la Galați și de amoniac verde la Azomureș. Vor fi protejate astfel mii de locuri de muncă în aceste sectoare energointensive și se va asigura menținerea acestor industrii strategice în Europa.  

Fondul va veni în ajutorul lucrătorilor din industriile cu un consum mare de cărbune și cu emisii ridicate de dioxid de carbon prin programe ample de formare pentru perfecționare și recalificare în vederea integrării în noile sectoare verzi și pentru a fi pregătiți în perspectiva diversificării economice planificate pentru regiunile vizate.

Se estimează că, numai prin intermediul acestor programe, vor fi formați aproape 30.000 de lucrători și vor fi create aproximativ 11.000 de noi locuri de muncă.