CE a luat măsuri după discursul din 2016 al lui Juncker privind starea Uniunii: consolidarea securității la frontierele externe, îmbunătățirea schimbului de informații, închiderea spațiului în care activează teroriștii și prevenirea radicalizării.

Executivul de la Bruxelles precizează că a sprijinit statele membre în eforturile pe care acestea le-au depus anul trecut, în cadrul a doi piloni principali: combaterea terorismului și a criminalității organizate, precum și a mijloacelor de care dispun acestea, și consolidarea mijloacelor noastre de apărare și a rezilienței împotriva acestor amenințări.

Raportul prezentat joi stabilește detaliile privind modul în care vor continua lucrările în aceste domenii în anul următor și, totodată, oferă o evaluare preliminară a căii de urmat după avizul Curții de Justiție cu privire la Acordul UE-Canada privind registrul cu numele pasagerilor (PNR).

Consolidarea securității la frontierele externe

 • În prezent se pun în aplicare verificările sistematice efectuate în bazele de date de securitate ale tuturor călătorilor, inclusiv ale cetățenilor UE, care traversează frontierele externe.
 • A fost încheiat un acord politic privind Sistemul UE de intrare/ieșire, care va înregistra datele referitoare la intrarea și ieșirea resortisanților țărilor terțe care trec frontierele externe ale UE.
 • Sunt în desfășurare lucrările privind instituirea unui Sistem european de informații și de autorizare privind călătoriile (ETIAS) pentru efectuarea controalelor de securitate asupra persoanelor care călătoresc în Europa fără viză, înainte ca acestea să ajungă la frontierele noastre.

Îmbunătățirea schimbului de informații

 • Comisia a propus o legislație menită să consolideze Sistemul de informații Schengen (SIS), acesta fiind cel mai reușit instrument de aplicare a legii al UE.
 • Pentru a elimina lacunele existente în ceea ce privește gestionarea datelor UE, Comisia a prezentat propuneri vizând realizarea de schimburi de caziere judiciare ale resortisanților țărilor terțe prin intermediul Sistemului european de informații cu privire la cazierele judiciare (ECRIS).
 • CE a prezentat o nouă abordare pentru a realiza interoperabilitatea sistemelor informatice ale UE în materie de frontiere și securitate.
 • Noul Regulament privind Europol a intrat în vigoare în luna mai, furnizând agenției instrumentele necesare pentru ca aceasta să devină mai eficace, mai eficientă și mai responsabilă. De asemenea, agenția a fost consolidată prin alocarea de resurse suplimentare.

Închiderea spațiului în care acționează teroriștii

 • Directiva privind combaterea terorismului incriminează actele precum finanțarea terorismului și instruirea sau deplasarea în scopuri teroriste și, de asemenea, consolidează drepturile victimelor terorismului.
 • A fost adoptată versiunea revizuită a Directivei privind armele de foc, având drept obiectiv un control mai eficient al achiziționării și deținerii de arme și împiedicarea infractorilor și teroriștilor să aibă acces la cele mai periculoase arme. Comisia și-a intensificat lupta împotriva traficului ilicit de arme de foc, în special în Balcanii de Vest.
 • Comisia a lansat o revizuire a Regulamentului UE privind precursorii de explozivi, cu scopul de a înăspri restricțiile și controalele privind substanțele care pot fi utilizate pentru fabricarea de explozivi artizanali.
 • Grupul UE pentru politicaprivind țintele vulnerabile, nou-înființat, oferă o platformă pentru partajarea orientărilor și pentru schimbul de bune practici cu privire la modalitățile de protejare a spațiilor publice.
 • Pentru a combate finanțarea terorismului, Comisia a prezentat trei propuneri care vizează completarea cadrului juridic privind spălarea banilor, fluxurile ilicite de numerar, înghețarea și confiscarea activelor.

Prevenirea radicalizării

 • Comisia a continuat să colaboreze cu platformele de internet prin intermediul Forumului pentru internet al UE pentru a reduce accesul la conținut cu caracter terorist și a lansat Programul de responsabilizare a societății civile pentru promovarea online a contradiscursurilor alternative. Unitatea Europol de semnalare a conținutului online a semnalat 35 000 de elemente de conținut cu caracter terorist în spațiul online în ultimii 2 ani, din care 80-90 % au fost eliminate.
 • Comisia a continuat să sprijine prevenirea și combaterea radicalizării la nivel național și local, în special prin Rețeaua pentru sensibilizarea publicului cu privire la radicalizare (RAN), precum și prin înființarea unui grup de experți la nivel înalt privind radicalizarea.