Proiectul de lege privind parteneriatul civil a fost înregistrat la Parlament, urmând să intre în dezbatere. Din partea coaliției PSD-ALDE, doar deputatul social-democrat Florin Manole a semnat proiectul.

Astfel, inițiativa depusă la Senat are 42 de semnături de la PNL, USR, UDMR și una de la PSD. 

"Împreună cu alți 42 de colegi parlamentari de la PNL, UDMR și USR am depus astăzi proiectul de lege privind parteneriatul civil.Așa cum reiese din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și a Curții Constituționale a Romaniei, statul roman are o obligație pozitivă să adopte un cadru legal unitar, coerent și predictibil prin care să protejeze viața de familie, indiferent dacă aceasta se desfășoară în cadrul căsătoriei sau în afara căsătoriei. Îmi doresc o dezbatere echilibrată, argumentată și rațională, care nu poate avea loc decât în Parlamentul României", a scris deputatul PSD Florin Manole pe contul său de Facebook.

Printre prevederi se arată că partenerii pot să-și înscrie bunuri comune într-o așa-numită Convenție referitoare la regimul comun al bunurilorpentru a putea încheia o uniune consensuală, partenerii trebuie să aibă cel putin 18 ani împliniți, cel puțin unul dintre parteneri să fie cetățean român sau este cetățean străin sau apatrid cu reședința în România de cel puțin 1 an.

Partenerii din parteneriatul civil între persoane de același sex nu pot adopta copii, iar în cazul procesului de obținere a cetățeniei române, cei doi parteneri sunt asimilați soților, beneficiind de prevederile art.8 din Legea cetățeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

De asemenea, cei doi parteneri au dreptul la libera circulație și ședere, precum și dreptul de ședere permanentă pe teritoriul României conform dreptului Uniunii Europene, respectiv prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, modificată de Ordonanța nr. 30 din 19 iulie 2006.

Inițiativa mai prevede că oricare dintre cei doi parteneri are dreptul de a continua contractul de închiriere a locuinței în cazul părăsirii definitive a domiciliului de către titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia.

Totodată, partenerii sunt asimilați soților în relațiile care au loc în justiție, în orice materie, și sunt asimilați soților în stabilirea incompatibilităților la numirea în anumite funcții și în materia conflictului de interese.

La moartea unuia dintre parteneri, celălalt parneter beneficiază de 3 zile de concediu cu plată în caz de deces sau boală gravă a celuilalt partener.