Republica Moldova a făcut progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a unor reforme, dar sunt necesare măsuri suplimentare astfel încât cetățenii săi să poată beneficia din plin de avantajele Acordului de asociere.

E concluzia unui raport publicat joi de către Serviciul European de Acțiune Externă și de Comisia Europeană.

Potrivit raportului, R. Moldova și-a stabilizat situația economică și a făcut progrese în ceea ce privește punerea în aplicare a anumitor reforme, inclusiv consolidarea zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare.

De asemenea, Chișinăul a continuat să-și reformeze sectorul bancar, cu sprijinul UE și al partenerilor internaționali precum Fondul Monetar Internațional (FMI) și Banca Mondială. În special datorită acestor reforme, Acordul cu FMI este pe calea cea bună.

”Creșterea economică înregistrată în perioada 2016-2017 a avut un impact pozitiv asupra schimburilor comerciale. Moldova a înregistrat progrese în alinierea legislației sale în materie de comerț la normele și standardele UE, dar și în acest domeniu sunt necesare eforturi suplimentare semnificative”, se arată într-un comunicat oficial.

Alte realizări evidențiate: proiecte care au fost finalizate în perioada 2016-2017 cu sprijinul UE și care au îmbunătățit în mod direct viața de zi cu zi a cetățenilor, crearea de noi incubatoare de afaceri, de exemplu în Călărași, pentru a stimula dezvoltarea economică și crearea de locuri de muncă.

Totuși, sunt necesare mai multe eforturi, în special pentru a combate corupția la nivel înalt, a recupera fondurile deturnate prin frauda bancară de un miliard de dolari și a-i aduce în fața justiției pe cei responsabili.

De asemenea, trebuie întreprinsă o reformă profundă a sistemului judiciar. Independența justiției, asigurarea respectării legii și funcționarea instituțiilor naționale de combatere a corupției trebuie consolidate în mod semnificativ.

În ceea ce privește democrația, drepturile omului și buna guvernanță, raportul reamintește că modificarea sistemului electoral din iulie 2017 nu a respectat recomandarea formulată de Comisia de la Veneția a Consiliului Europei și de Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE.

Se reiterează necesitatea de a se asigura caracterul participativ al procesului electoral înaintea alegerilor parlamentare din toamnă.

Raportul subliniază și faptul că fenomenul corupției, inclusiv la nivel înalt, rămâne larg răspândit, iar independența justiției, asigurarea respectării legii și funcționarea instituțiilor naționale de combatere a corupției trebuie consolidate în mod semnificativ.