Ministerul Culturii anunță lansarea apelului de finanțare Sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă.

Acest apel se adresează exclusiv proiectelor care vizează sprijinirea inițiativelor culturale despre minoritatea romă. Proiectele selectate vor contribui la capacitarea (empowerment) persoanelor de etnie romă și la consolidarea identității culturale a acestora (limbă, obiceiuri, moștenire etc.). Organizațiile gestionate de persoane aparținând minorității rome sunt încurajate să depună un proiect în cadrul prezentului apel.

"Ne dorim ca prin acest apel de proiecte să sprijinim inițiative care promovează și valorifică diversitatea culturii rome în arta și cultura contemporană și care contribuie la creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea recepției culturii rome în societate. De asemenea, pentru un impact cât mai mare, sunt încurajate cooperarea culturală și schimbul cultural între organizațiile din România și cele din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda și Liechtenstein). Acesta este ultimul apel de proiecte dedicat sectorului cultural din România și finanțat prin Granturile SEE 2014 - 2021, în cadrul Programului RO-CULTURA", a declarat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

Suma totală alocată prezentului apel de proiecte este de 2.000.000 euro.Valoarea sprijinului financiar nerambursabil ce poate fi acordat unui proiect este cuprinsă între 50.000,00 euro și 200.000,00 euro, reprezentând 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Acestea pot include promovarea culturii rome în arta și cultura contemporană, precum și creșterea gradului de conștientizare și îmbunătățirea recepției culturii rome în societate.

Pentru a fi eligibile, propunerile de proiecte trebuie să conducă la atingerea indicatorilor de Program ce vizează: măsuri de capacitare (empowerment) a persoanelor de etnie romă, crearea de locuri de muncă, creșterea numărului de participanți la activitățile culturale, sprijinirea inițiativelor antreprenoriale vizând cultura romă, instruirea la locul de muncă a persoanelor de etnie romă, organizarea de activități de artă contemporană, dar și cooperarea cu un partener de proiect din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda, Liechtenstein) în domeniul artei contemporane.

Solicitanții eligibili fac parte din următoarele categorii de entități culturale:

- instituții publice de cultură (muzeu, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.);

- instituție publice a cărei activitate principală constă în promovarea culturii rome și/sau a incluziunii persoanelor de etnie romă;

- instituții de educație și/sau de cercetare de drept public sau de drept privat;

- organizații neguvernamentale înființate în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte), a căror activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013;

- societăți SAU societăți cooperative înființate în urmă cu cel puțin 2 ani (față de data de lansare a apelului de proiecte), a căror activitate este, printre altele, în sectoarele culturale și creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013.

Perioada de implementare a activităților proiectului poate fi cuprinsă între 6 luni și 24 luni.

Cererile de finanțare se depun până la data de 20.09.2021, ora 16:00, exclusiv online, în cadrul sistemului de management electronic al Programului RO-CULTURA (EMSC) care poate fi accesat la adresa emsc.ro-cultura.ro.