Copiii din România pot beneficia, în premieră, de peste 70.000 de ore de consiliere psihologică și psihoterapie gratuite, prin Programul Național "Din Grijă pentru Copii".

Hotărârea de Guvern privind aprobarea metodologiei de decontare a serviciilor de intervenție psihologică și psihoterapeutică și modalitățile de înscriere în Programul național- "Din grijă pentru copii" a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 25 noiembrie.

"În urma unui proces laborios și complex de lucru și negociere cu specialiștii din Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și ai Colegiului Psihologilor din România, am reușit să adoptăm Hotărârea de Guvern care descrie metodologia de acces la terapii a copiilor și modalitatea de plată a psihologilor înscriși în Program. Iată că, așa cum am promis, Programul Național Din Grijă pentru Copii, devine realitate pas cu pas", a declarat consiliera de stat și coordonatoarea programului, Mădășina Turza.

Modalitatea de acces și pașii înscrierii în Program:

Pasul 1 - Cine poate sesiza nevoie de sprijin psihologic a copilului?

- părintele;

- cadrele didactice din învățământul preuniversitar;

- asistenții sociali;

- asistenții medicali comunitari;

- mediatorii școlari;

- experții locali pentru persoanele aparținând minorităților rome.

Pasul 2 - Cine poate face recomandarea oficială?

- medicii de familie;

- medicii de medicină școlară;

- medicii de psihiatrie pediatrică consilierii școlari emit, în baza unei consultații o recomandare de evaluare psihologică în vederea înscrierii în Program.

Pasul 3 - Selectarea psihologului

- după emiterea recomandării, părintele/reprezentantul legal al copilului selectează un psiholog membru al Colegiului Psihologilor din România, înscris în Registrul psihologilor acreditați să furnizeze serviciile de intervenție psihologică și psihoterapeutică pentru copii din cadrul Programului national - "Din grijă pentru copii";

- listele cu psihologii disponibili în fiecare județ/localitate/sector vor fi disponibile în fiecare școală și la medicii de familie.

Pasul 4 - Serviciile de terapie- psihologul evaluează situația copilului pe baza recomandării și realizează un raport;

- dacă se constată necesitatea intervenției, copilul intră în Program.

Reamintim că, în luna septembrie 2021, Guvernul a adoptat OUG nr. 105/2021 privind aprobarea Programului Național de Suport pentru Copii în contextul pandemiei de COVID-19 - Din grijă pentru copii.