Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV) anunță că cetățenii români sau străini cu drept de ședere în România care au făcut prima doză de vaccin în străinătate pot face rapelul în România.

Astfel, CNCAV a emis instrucțiunea care să reglementeze vaccinarea persoanelor respective, în centrele fixe, fără programare în platforma electronică.

Vaccinarea cu a doua doză se va realiza cu același tip de vaccin, iar planificarea administrării rapelului pentru cetățenii care au primit doza întâi pe teritoriul altei țări se va realiza prin alegerea unui centru de vaccinare din România.

Beneficiarul va contacta reprezentanții centrului ales, de preferat cu cel puțin 72 de ore înainte de data la care ar trebui să li se administreze rapelul. Persoanele respective trebuie să se prezinte la vaccinarea cu a doua doză având asupra lor actul de identitate care să ateste legalitatea șederii în România și să facă dovada efectuării primei doze de vaccin, prin prezentarea adeverinței de vaccinare.

După administrarea vaccinului, datele sunt introduse în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor (RENV), iar pe adeverința de vaccinare se vor completa olograf informațiile privind imunizarea, inclusiv documentele doveditoare.