Cele mai recente date ale IGSU ne arată că încă avem probleme mari în ceea ce privește avizele de securitate la incendii pentru cubluri, baruri sau restaurante. La trei ani de la tragedia din Colectiv, 6% din localuri funcționează încă fără aviz.

În ultimii trei ani, au fost emise peste 8.400 de avize și autorizații la cluburi și alte obiective cu aflux de persoane, iar un număr de 117 obiective au fost închise de pompieri, în timp ce alte proximativ 350 și-au suspendat activitatea, arată cele mai recente date ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Autoritățile au efectuat 32.844 controale la cluburi, baruri, discoteci, săli aglomerate, mall-uri, unități turistice de cazare, precum și la cele de comerț și alimentație publică. În urma acțiunilor derulate în teren, au fost aplicate 22.607 amenzi, în cuantum de 76.162.500 lei. O mare parte dintre controalele în cluburi și alte localuri publice s-au realizat inopinat, preponderent în timpul nopții, pentru a fi constatate și înlăturate neregulile care ar fi putut pune în pericol viața ocupanților.

Izbucnirea unor incendii, cauzată de nepăsare

Improvizații la instalația electrică, nemarcarea cu iluminat de siguranță a căilor de evacuare și a hidranților interiori, deficiențe privind existența și funcționalitatea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, lipsa autorizației de securitate la incendiu, neefectuarea lucrărilor de întreținere și de reparare a mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor, acestea sunt neregulile care, la trei ani de la moartea a 64 de tineri într-un club bucureștean, persistă în continuare. 

Din evidențele inspectoratelor pentru situații de urgență, la nivel național există 58.279 cluburi, baruri, discoteci, săli aglomerate, mall-uri, unități turistice de cazare, de comerț și de alimentație publică, dintre care pentru 3.237 (6%) mai este necesară obținerea autorizației de securitate la incendiu. Celelalte obiective se regăsesc în situația în care și-au obținut autorizația sau în situația în care nu necesită obținerea acesteia.

În ceea ce privește cluburile și discotecile, dintr-un total de 1.191 obiective aflate în evidențele unităților IGSU, un număr de 280 obiective (23,5%) funcționează fără deținerea autorizațiilor de securitate la incendiu.

În ceea ce privește construcțiile care funcționează fără autorizație de securitate la incendiu, IGSU și structurile subordonate reiterează necesitatea intrării în legalitate a acestor categorii de construcții și derulează permanent întâlniri cu reprezentanții autorităților publice locale.

Prin obținerea autorizației de securitate la incendiu se certifică îndeplinirea cerinței fundamentale - securitate la incendiu, adică existența căilor de evacuare, a instalațiilor speciale de stingere, detectare, semnalizare sau desfumare, a celor de iluminat și a mijloacelor de apărare împotriva incendiilor etc.