Comisia Europeană are pe rol mai multe dosare cu încălcări ale legislației de mediu pe care autoritățile de la București nu au reușit să le rezolve încă.

Vineri, Comisia a adoptat mai multe decizii vizând diverse proceduri de infringement care vizează România în materie de mediu.

APE URBANE REZIDUALE 

Comisia Europeană a decis să trimită României o scrisoare suplimentară de punere în întârziere pentru nerespectarea normelor UE privind tratarea apelor urbane reziduale (Directiva Consiliului 91/271/CEE) în marile zone urbane.

Această scrisoare de punere în întârziere reprezintă, de fapt, deschiderea formală a procedurii de infringement.

România are la dispoziție două luni ca să remedieze deficiențele, în caz contrar, Comisia Europeană poate decide să trimită un aviz motivat.

Conform Directivei, orașelor li se cere să pună în aplicare infrastructura necesară pentru colectarea și tratarea apelor lor reziduale urbane. Apele reziduale netratate pot pune în pericol sănătatea umană și pot polua lacurile, râurile, solul, apele de coastă și subterane.

Conform celor mai recente date furnizate de autoritățile române, în timp ce unele aglomerări mari nu au asigurat colectarea adecvată a apelor reziduale urbane, s-a constatat că cele suplimentare nu sunt conforme, informează Comisia Europeană. 188 de mari aglomerări încă nu sunt conforme cu obligațiile de colectare a apelor reziduale urbane, prevăzute de legislația UE, în timp ce 192 de mari aglomerări nu respectă obligațiile de tratare secundară, iar 193 de mari aglomerări nu îndeplinesc cel mai strict tratament.

Prin urmare, Comisia trimite vineri o scrisoare de punere în întârziere către România. Acest caz face parte dintr-o acțiune orizontală care implică 12 state membre, care toate au beneficiat de derogări temporare în temeiul tratatelor lor de aderare.

DEPOZITE ILEGALE DE DEȘEURI

Comisia Europeană a cerut României să închidă, să sigileze și să refacă ecologic 15 depozite de deșeuri ilegale care au beneficiat de o perioadă de tranziție, conform Tratatului său de aderare.

Și în acest caz, Comisia a trimis vineri României o scrisoare de punere în întârziere, iar autoritățile de la București au la dispoziție două luni ca să remedieze deficiențele; în caz contrar, Comisia Europeană poate decide să trimită un aviz motivat.

Conform Directivei privind deșeurile (2000/60/CE), statele membre trebuie să recupereze și să elimine deșeurile într-un mod care să nu pună în pericol sănătatea umană și mediul, interzicând abandonarea, aruncarea sau eliminarea necontrolată a deșeurilor.

Deșeurile trebuie tratate fără riscuri pentru apă, aer, sol, plante sau animale, fără a provoca neplăceri prin zgomot sau mirosuri și fără a afecta negativ zonele rurale sau locurile de interes special. Pactul verde european și Planul de acțiune al economiei circulare al UE urmăresc să accelereze tranziția către o economie circulară, bazată pe o eficiență ridicată a resurselor, reducerea deșeurilor și rate ridicate de reciclare în toate sectoarele.

În România, 101 depozite de deșeuri care nu corespundeau standardelor au beneficiat de o perioadă de tranziție. Ele ar fi trebuit să fie închise până în iulie 2019. Conform informațiilor primite din România, 86 de depozite de deșeuri sunt acum închise și reabilitate. Planificarea pentru închiderea și reabilitarea celor 15 depozite de deșeuri rămase este incertă, deoarece pentru majoritatea acestora lucrările de închidere nu au început încă. 

CONTROLUL POLUĂRII AERULUI

Comisia Europeană a cerut vineri Greciei și României să adopte programe naționale de control al poluării atmosferice, conform Directivei (UE) 2016/2284 privind reducerea emisiilor naționale.

Directiva solicită statelor membre să elaboreze, să adopte și să pună în aplicare programe naționale de control al poluării aerului, pentru a atinge niveluri de calitate a aerului care să nu genereze un impact negativ semnificativ și riscuri pentru sănătatea umană și mediu, precizează Comisia Europeană.

Directiva stabilește pentru statele membre angajamente de reducere a emisiilor antropice, în ceea ce privește diferite substanțe (bioxid de sulf, oxizi de azot, compuși organici volatili cu excepția metanului, amoniac și pulberi în suspensie (PM2,5). Emisiile acestor poluanți și impactul lor trebuie monitorizate și raportate.

Din motivele menționate anterior, Comisia trimite un aviz motivat Greciei și României, care au la dispoziție două luni pentru a lua măsurile adecvate, în caz contrar, Comisia poate decide să sesizeze Curtea de Justiție a Uniunii Europene.

Grupaj realizat din materiale publicate de Agerpres