Un raport al Comisiei Europene apreciază că s-a înregistrat o îmbunătățire globală a colectării și a tratării apelor uzate în orașele europene, deși „nivelurile de succes diferă între statele membre”.

Comisia Europeană a publicat joi cel de al 10-lea raport referitor la punerea în aplicare a Directivei privind tratarea apelor uzate urbane. Raportul face parte din eforturile Comisiei de a reduce la zero poluarea și este publicat înaintea Strategiei privind substanțele chimice, care va fi adoptată în săptămânile următoare.

Nivelul de respectare a normelor UE privind colectarea și tratarea apelor uzate este ridicat și chiar a crescut față de perioada de raportare precedentă, se arată în acest raport, care evidențiază că, deși tendința continuă să fie pozitivă, directiva nu este încă respectată pe deplin.

Finanțarea și planificarea continuă să reprezinte principalele provocări pentru serviciile din sectorul apei, apreciază autorii raportului.

„Raportul confirmă că în întreaga UE există îmbunătățiri în privința colectării și a tratării apelor uzate. Normele UE au jucat un rol esențial pentru îmbunătățirea calității râurilor, lacurilor și mărilor de pe continentul nostru și au avut un impact benefic asupra sănătății și calității vieții europenilor. Cu toate acestea, progresele nu au fost uniforme, iar în unele state membre ale UE este nevoie de o mai bună planificare și de o finanțare sporită a infrastructurii de colectare și tratare a apelor uzate. Vom face tot ce ne stă în putință pentru a stimula inovarea și noile investiții în acest sector peste tot în Europa”, a declarat comisarul UE pentru mediu, pescuit și oceane, Virginijus Sinkevičius.

Conform raportului, 95% din apele uzate din UE sunt colectate, iar 88% sunt tratate biologic. Deși tendința este pozitivă, continuă să fie necesare eforturi; 1% din apele uzate urbane încă nu sunt colectate, iar peste 6% nu sunt suficient de bine tratate pentru a respecta standardele de tratare secundară biologică.

În multe state membre, nivelul actual al investițiilor este prea scăzut pentru a atinge și a menține pe termen lung conformitatea cu directiva, iar mai multe orașe din UE trebuie să construiască sau să modernizeze infrastructura de colectare a apelor uzate și să construiască stații de tratare moderne.

Raportul acoperă peste 23 500 de orașe din UE incluse în domeniul de aplicare al directivei, în care populația și industria generează în fiecare an o cantitate de ape uzate de peste 610 milioane de locuitori echivalenți. Aceasta înseamnă în jur de 490 de milioane de căzi de apă uzată pe zi.

Directiva privind tratarea apelor uzate urbane impune ca statele membre să se asigure că orașele și celelalte localități de pe teritoriul lor colectează și tratează în mod corespunzător apele uzate. Apele uzate netratate pot fi contaminate cu bacterii și virusuri dăunătoare, prezentând astfel riscuri pentru sănătatea publică. Aceste ape conțin, de asemenea, nutrienți cum ar fi azotul și fosforul, care pot să fie dăunători pentru apele dulci și pentru mediul marin deoarece stimulează creșterea excesivă a algelor care inhibă dezvoltarea altor forme de viață, un proces cunoscut sub numele de eutrofizare.