Comisia Europeană a prezentat vineri un nou plan de acțiune de combatere a rasismului, care stabilește măsuri pentru următorii cinci ani.

În discursul susținut miercuri privind Starea Uniunii, Ursula von der Leyen, președintele Comisiei, a anunțat un nou plan de acțiune al UE de combatere a rasismului.

„Progresele pe care le-am făcut în ceea ce privește combaterea rasismului și a urii sunt fragile – în aceste domenii, progresele se obțin cu multă trudă, dar se pierd ușor. Așadar acum a sosit momentul să trecem de la cuvinte la fapte. Acum este momentul să construim o Uniune cu adevărat antirasistă, nu numai condamnând rasismul, ci și acționând în consecință”, a spus von der Leyen, în plenul Parlamentului European de la Bruxelles.

Discriminarea pe motive de origine rasială sau etnică este interzisă în UE.

Cu toate acestea, aceste forme de discriminare încă există în societate și mai mult de jumătate dintre europeni consideră că discriminarea este larg răspândită în țara în care trăiesc. Potrivit Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), 45% din persoanele de origine nord-africană, 41% din populația romă și 39% din persoanele de origine africană subsahariană s-au confruntat cu astfel de discriminări. 11% dintre evrei s-au simțit discriminați din cauza faptului că sunt evrei.

Prin acest plan de acțiune, Comisia vrea să se asigure că statele membre pun în aplicare pe deplin legislația UE în domeniul combaterii rasismului și își arată disponibilitatea să consolideze în continuare cadrul juridic, dacă este necesar. Consolidarea ar putea viza în special domeniile în care nu există reglementări în materie de nediscriminare, cum ar fi activitatea de asigurare a respectării legii.

„Vom depune mai multe eforturi pentru a realiza ce ne-am propus și nu vom ezita să înăsprim legislația, dacă va fi necesar. Comisia însăși își va adapta politica de recrutare pentru ca personalul său să reflecte mai bine societatea europeană”, a spus Vera Jourova, vicepreședinte al Comisiei pentru valori și transparență.

De asemenea, Comisia invită statele membre să facă uz cât mai mult de instrumentele pe care le au la dispoziție, în special de finanțarea disponibilă în cadrul următorului buget pe termen lung al UE și al instrumentului Next Generation EU. Planul de acțiune reunește actori de la toate nivelurile pentru a combate cu mai multă eficacitate rasismul din Europa, inclusiv prin adoptarea unor planuri naționale în acest domeniu.

Concret, planul de acțiune cere:

O mai bună asigurare a respectării legislației UE – UE dispune de un cadru juridic solid pentru combaterea discriminării, a rasismului și a xenofobiei, dar este în mod clar necesar să se reevalueze acest cadru și să se identifice eventualele lacune care trebuie remediate. În 2021, Comisia va prezenta un raport privind aplicarea Directivei privind egalitatea rasială, urmând ca până în 2022 să propună eventualele acte legislative necesare. Comisia va asigura, de asemenea, transpunerea și punerea în aplicare deplină și corectă a Deciziei-cadru privind combaterea rasismului și a xenofobiei, inclusiv prin intermediul procedurilor de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

O coordonare mai strânsă – Comisia va numi un coordonator antirasism și va iniția un dialog periodic cu părțile interesate, care va avea loc cel puțin de două ori pe an. Coordonatorul va colabora cu persoane care fac parte din minorități rasiale sau etnice și va interacționa cu statele membre, cu Parlamentul European, cu societatea civilă, cu mediul academic și cu Comisia pentru a consolida măsurile de politică în domeniul combaterii rasismului.

Activități polițienești și de protecție echitabile – cu sprijinul agențiilor UE, cum ar fi Agenția pentru Drepturi Fundamentale (FRA) și Agenția pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL), statele membre sunt încurajate să își intensifice eforturile pentru a preveni atitudinile discriminatorii ale autorităților de aplicare a legii și a spori credibilitatea acțiunilor de asigurare a respectării legii împotriva infracțiunilor motivate de ură.

Intensificarea acțiunilor la nivel național – statele membre sunt încurajate să adopte, până la sfârșitul anului 2022, planuri naționale de acțiune de combatere a rasismului și a discriminării rasiale. Până la sfârșitul anului 2021, în colaborare cu experții naționali, Comisia va stabili principiile de bază pentru elaborarea unor planuri naționale de acțiune eficace și va prezenta, până la sfârșitul anului 2023, un prim raport privind progresele înregistrate.

Diversitate sporită a personalului UE – Comisia va întreprinde acțiuni pentru a îmbunătăți în mod semnificativ reprezentativitatea personalului Comisiei, prin intermediul unor măsuri care să vizeze recrutarea și selecția. Celelalte instituții și organisme ale UE sunt invitate să ia măsuri similare.

Printre alte măsuri menționate în planul de acțiune se numără: sensibilizarea publicului privind stereotipurile rasiale și etnice și abordarea acestor teme prin intermediul mass-mediei, al educației, al culturii și al sportului; ameliorarea colectării de date defalcate pe origine rasială sau etnică, mai spune Executivul UE.

Comisia va lansa un proiect în cadrul căruia va desemna anual una sau mai multe capitale europene ale incluziunii și diversității și va organiza o reuniune la nivel înalt de combatere a rasismului, în primăvara anului 2021.