Prima tranșă de ajutoare pentru achiziționarea de alimente și mese calde oferite va ajunge la beneficiari în perioada 20-24 iunie, informează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

„Încărcarea voucherelor se va face după ce se încheie procesul de distribuire, așa că ajutoarele aferente tranșei I vor ajunge la beneficiari în perioada 20.06.2022-24.06.2022”, a precizat instituția, într-un comunicat transmis duminică.

Potrivit ministrului de resort, Marcel Boloș, calendarul următoarelor tranșe va fi adaptat după jumătatea lunii iulie, astfel încât persoanele defavorizate să poată utiliza cât mai urgent aceste ajutoare.

„Voucherele vor fi acordate în patru tranșe. Vom avea în vedere ca, la jumătatea lunii iulie, după evaluarea implementării primei etape, să adaptăm calendarul următoarelor tranșe pentru ca beneficiarii să poată utiliza cât mai urgent voucherele pentru achiziționarea alimentelor și meselor calde”, a explicat Marcel Ioan Boloș.

De la 1 iunie, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a început procesul de emitere, distribuire și încărcare a voucherelor sociale oferite prin programul guvernamental "Sprijin pentru România".

Tichetele, oferite pe suport electronic (card), au o valoare nominală de câte 250 lei și sunt destinate persoanelor aflate în situații de deprivare materială sau risc de sărăcie. Astfel, peste 2,5 milioane de persoane vor primi tichete pentru achiziția de produse alimentare și mese calde în valoare de aproximativ de 3 miliarde de lei. Mecanismul de distribuire prevede trei etape: emiterea cardurilor de către unitățile desemnate (imprimarea datelor beneficiarilor și inserarea CIP-ului), împlicuire și distribuirea prin intermediul CN Poșta Română și încărcarea valorică a cardurilor.

De ajutoare vor beneficia: pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei; familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei; familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare; persoanele fără adăpost, așa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

Persoanele eligibile, stabilite de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale (MMSS), nu trebuie să depună cerere pentru acordarea sprijinului. Cardul va fi livrat de către angajații Poștei Române și poate fi utilizat doar pentru achiziționarea de produse alimentare/mese calde de la operatorii economici parteneri. Cardurile vor fi însoțite de scrisori care conțin instrucțiuni de utilizare (inclusiv codul PIN), detalii despre operatorii economici parteneri și un număr de telefon pentru cazurile în care sunt întâmpinate probleme.

În cazul în care sunt îndeplinite criteriile pentru a beneficia de ajutor însă până la finalul perioadei în care se alocă tranșa I persoanele nu au intrat în posesia cardului, acestea sunt sfătuite să se adreseze celui mai apropiat oficiu poștal, de unde vor primi îndrumări.

"Această inițiativă este cea mai importantă de acest gen derulată până acum în România, din perspectiva numărului de beneficiari", precizează MIPE.

Voucherele se vor acorda o dată la două luni, până la finalul anului, iar sumele disponibile pe card sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor.

Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va actualiza lunar, înainte de fiecare alimentare a tichetului social pe suport electronic pentru produse alimentare și mese calde, listele cu beneficiari, pentru a verifica eventuale modificări intervenite față de listele anterioare. Pentru beneficiarii nou introduși în program vor fi eliberate noi suporturi electronice.

Verificarea condițiilor de venit pentru beneficiari se realizează exclusiv de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF).