Articole despre locuire inadecvată

Accesul la locuințe sociale în București e greoi, suprabirocratizat și discriminatoriu - studiu

Statistica zileiDouă treimi dintre tineri trăiesc în locuințe supraaglomerate

Nou raport Eurofound - Locuire inadecvată în Europa: costuri și consecințe

Top stories

Advertising