Consiliul UE și-a adoptat marți poziția cu privire la propunerea de revizuire a Directivei privind apa potabilă, o modificare lansată în urma unei inițiative a cetățenilor europeni, "Right2Water”.

Noile norme propuse actualizează standardele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apa potabilă și introduce o abordare eficientă din punctul de vedere al costurilor și bazată pe riscuri pentru monitorizarea calității apei. Acestea conțin, de asemenea, noi dispoziții privind materialele care intră în contact cu apa potabilă și privind îmbunătățirea accesului la apă.

Unul dintre elementele principale ale propunerii de reformare este de a actualiza standardele de calitate a apei aflate în prezent în vigoare, care au fost stabilite cu peste 20 de ani în urmă.

Propunerea introduce și o abordare bazată pe riscuri în ceea ce privește monitorizarea calității apei. Această abordare ar trebui să reducă pe termen lung costurile monitorizării și, în același timp, să garanteze cea mai înaltă calitate a apei potabile.

În plus, directiva revizuită propusă introduce noi obligații de îmbunătățire a accesului la apă.

Statele membre vor trebui să asigure accesul consumatorilor la informații privind proprietățile apei potabile, precum și la alte informații utile. Consiliul propune, de asemenea, o nouă procedură de stabilire a cerințelor de igienă pentru materialele care intră în contact cu apa destinată consumului uman. Scopul este de a îmbunătăți calitatea unor astfel de materiale pentru a se asigura protecția sănătății umane este protejată și evitarea oricărei contaminări.

La 1 februarie 2018, Comisia a adoptat propunerea sa de reformare a Directivei privind apa potabilă. Consiliul Mediu din 25 iunie 2018 a desfășurat o dezbatere de orientare cu privire la această propunere. Discuțiile de fond au continuat la nivel de experți, pe parcursul președințiilor austriece și române.

Parlamentul European a propus amendamente la propunerea Comisiei, în cadrul sesiunii sale plenare din 23 octombrie 2018. Poziția sa în primă lectură este prevăzută pentru cea de a doua ședință plenară din martie.

Negocierile interinstituționale vor avea loc, probabil, în cursul Președinției finlandeze.