Curtea de Justiție a Uniunii Europene a prezentat opinia avocatului general care participă la procesul intentat de un român căruia autoritățile române nu i-au recunoscut căsătoria cu un alt bărbat.

Relu Adrian Coman și Robert Clabourn Hamilton, cetățean american s-au căsătorit la Bruxelles în 2010, iar în luna decembrie 2012 cei doi au solicitat autorităților române eliberarea documentelor necesare pentru a putea lucra și locui permanent în România ca soți.

Cererea s-a întemeiat pe directiva UE privind libera circulație, care permite soțului unui cetățean al Uniunii care și-a exercitat această libertate să se alăture soțului său în statul membru în care acesta din urmă locuiește.

„Problema juridică aflată în centrul litigiului nu este cea a legalizării căsătoriei între persoane de același sex, ci cea a liberei circulații a cetățenilor Uniunii. Or, deși statele membre sunt libere să autorizeze sau să nu autorizeze căsătoria între persoanele de același sex în ordinea lor juridică internă, ele trebuie să respecte obligațiile care le revin în temeiul libertății de circulație a cetățenilor Uniunii”, precizează avocatul general Melchior Wathelet.

Avocatul general constată că „directiva nu cuprinde nicio trimitere la dreptul statelor membre pentru a stabili calitatea de „soț”, astfel încât această noțiune trebuie să primească în întreaga Uniune o interpretare autonomă și uniformă”.

Melchior Wathelet mai precizează că „noțiunea „soț” în sensul directivei este legată de un raport întemeiat pe căsătorie fiind însă totodată neutră din punctul de vedere al sexului persoanelor în cauză și nedepinzând de locul în care a fost contractată această căsătorie”.

Avocatul general aduce în discuție și „evoluția societăților statelor membre ale Uniunii în cursul ultimului deceniu în materie de autorizare a căsătoriei între persoane de același sex, jurisprudența Curții, potrivit căreia „termenul «căsătorie», conform definiției admise în mod obișnuit de statele membre, desemnează o uniune între două persoane de sex diferit” nu mai poate fi reținută”

El mai precizează că CEDO a recunoscut că cuplurile homosexuale, pe de o parte, pot avea o viață de familie și, pe de altă parte, trebuie să aibă posibilitatea de a obține o recunoaștere legală și protecția juridică a cuplului lor. „În plus, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a mai considerat că, în domeniul reîntregirii familiei, obiectivul care constă în protecția familiei tradiționale nu poate justifica o discriminare pe motive de orientare sexuală”.

Trebuie precizat că până acum 13 state ale Uniunii Europene recunosc căsătoria între persoane de același sex, iar Austria va introduce această posibilitate începând cu 2019.

Poate deveni un precedent pentru cuplurile gay

Coman și Hamilton s-au adresat Curții de Justiție a Uniunii Europene după ce Inspectoratul General pentru Imigrări a refuzat să recunoască certificatul de căsătorie dintre cei doi bărbați. Cazul se află încă în proceduri și se așteaptă o decizie a judecătorilor europeni.

Dacă vor avea câștig de cauză, acest proces ar deveni obligatorie pentru toate statele Uniunii Europene și va deveni o portiță pentru cuplurile de același sex de a se căsători în țări unde este permisă uniunea între bărbați sau femei, după care vor reveni în țară și li se va recunoaște actul de căsătorie.

În funcție de legislația fiecărei țări, soții de același sex vor putea avea unele drepturi, dar nu la fel cu o familie formată dintr-un bărbat și o femeie.

De exemplu, nu vor beneficia de anumite drepturi prevăzute de Codul Civil, cum ar fi dreptul de a adopta sau dreptul de a moșteni soțul decedat.