Ursula von der Leyen și Frans Timmermans au prezentat miercuri actul legislativ european privind clima, în prezența activistei Greta Thunberg, nemulțumită de măsurile preconizate de Bruxelles în lupta împotriva schimbărilor climatice.

Actul legislativ european privind clima stabilește obiectivul pentru 2050 și direcția de urmat pentru toate politicile UE și oferă previzibilitate autorităților publice, întreprinderilor și cetățenilor.

În același timp, Comisia a lansat o consultare publică cu privire la viitorul Pact climatic european.

"Acționăm astăzi pentru ca UE să devină primul continent din lume neutru din punct de vedere climatic până în 2050. Actul legislativ privind clima reprezintă traducerea în termeni juridici a angajamentului nostru politic și ne plasează în mod ireversibil pe calea către un viitor mai durabil. Acesta constituie elementul central al Pactului ecologic european, oferind previzibilitate și transparență pentru industria și investitorii europeni. De asemenea, actul legislativ privind clima stabilește direcția pentru strategia noastră de creștere verde și garantează faptul că tranziția va fi treptată și echitabilă", a declarat președinta CE, Ursula von der Leyen.

La rândul său, vicepreședintele executiv pentru Pactul ecologic european, Frans Timmermans, a afirmat că actul e un mesaj adresat cetățenilor europeni și partenerilor  internaționali.

"Actul legislativ privind clima ne va permite să rămânem concentrați și disciplinați, să ne menținem pe calea cea bună și să ne asumăm răspunderea pentru rezultate", a spus Timmermans, adăugând că lupta împotriva schimbărilor climatice e una pentru salvarea omenirii, nu a planetei, care poate scăpa de oameni, așa cum a scăpat și de alte lucruri în trecut.

Comisia propune un obiectiv obligatoriu din punct de vedere juridic de reducere la zero a emisiilor nete de gaze cu efect de seră până în 2050. Instituțiile UE și statele membre sunt obligate în mod colectiv să adopte măsurile necesare la nivelul UE și la nivel național pentru îndeplinirea acestui obiectiv.

Actul legislativ include măsuri pentru a monitoriza progresele înregistrate și pentru adaptarea acțiunilor în consecință, pe baza sistemelor existente, cum ar fi procesul de guvernanță pentru planurile naționale privind energia și clima ale statelor membre, rapoartele periodice ale Agenției Europene de Mediu și cele mai recente dovezi științifice privind schimbările climatice și impactul acestora.

Progresele vor fi analizate o dată la cinci ani, în conformitate cu evaluarea la nivel global prevăzută în Acordul de la Paris.

Actul legislativ privind clima abordează, de asemenea, calea de urmat pentru îndeplinirea obiectivului pentru 2050:

 

  • Pe baza unei evaluări cuprinzătoare a impactului, Comisia va propune un nouobiectiv al UE pentru 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Actul legislativ privind clima va fi modificat după finalizarea evaluării impactului.
  • Până în iunie 2021, Comisia va reexamina și, după caz, va propune revizuirea tuturor instrumentelor de politică relevante pentru a realiza reducerile suplimentare ale emisiilor pentru 2030.
  • Pentru perioada 2030-2050, Comisia propune stabilirea unei traiectorii la nivelul UE de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, pentru a măsura progresele și a asigura previzibilitate pentru autoritățile publice, întreprinderi și cetățeni.
  • Până în septembrie 2023 și, ulterior, o dată la cinci ani, Comisia va evalua coerența măsurilor UE și naționale cu obiectivul privind neutralitatea climatică și cu traiectoria pentru perioada 2030-2050.
  • Comisia va fi autorizată să formuleze recomandări adresate statelor membre ale căror acțiuni nu sunt în concordanță cu obiectivul neutralității climatice, iar statele membre vor fi obligate să țină seama în mod corespunzător de aceste recomandări sau să explice motivele pentru care nu au făcut acest lucru. De asemenea, Comisia poate reexamina caracterul adecvat al traiectoriei și măsurile adoptate la nivelul Uniunii.
  • În plus, statele membre vor trebui să elaboreze și să pună în aplicare strategii de adaptare pentru a consolida reziliența și a reduce vulnerabilitatea la efectele schimbărilor climatice.
"Legea climei" a fost lansată în prezența activistei suedeze Greta Thunberg, nemulțumită de multe dintre măsurile neluate de Bruxelles. Ea a susținut un discurs și în Parlamentul European, unde a criticat "fuga de adevăr" a autorităților europene.