Secretarul de stat pentru afaceri europene, Iulia Matei, a prezentat la Consiliul Afaceri Generale poziția României privind bugetul UE pentru 2021-2027, înaintea Consiliului European extraordinar de joi, dedicat acestui subiect.

În cadrul reuniunii de la Bruxelles, secretarul de stat în MAE Iulia Matei a precizat că România susține în continuare ”un buget ambițios”, menit să sprijine aducerea la îndeplinire a angajamentelor asumate la nivel european, context în care a subliniat preferința României pentru finanțarea Fondului European de Dezvoltare în afara bugetului, precum și luarea în considerare a impactului bugetar pe care noul Fond European de Tranziție Echitabilă îl generează asupra volumului total al bugetului.

Oficialul român a subliniat ”rolul esențial” pe care Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună îl dețin în realizarea obiectivelor de dezvoltare și convergență. Totodată, ea a reiterat importanța alocărilor pentru coeziune și agricultură, precum și a condițiilor de implementare pentru acestea, având în vedere persistența unui decalaj semnificativ față de media UE, sub aspectul nivelului de dezvoltare și a necesității atingerii unei convergențe reale la nivelul Uniunii pentru toate tipurile de regiuni.

Referitor la Politica Agricolă Comună, secretarul de stat Iulia Matei a arătat importanța continuării procesului de convergență externă a plăților directe, precum și evitarea introducerii unui mecanism obligatoriu de plafonare a plăților directe pentru fermele mari.

De asemenea, oficialul român a subliniat dezacordul cu privire la reducerea alocărilor pentru dezvoltare rurală, exprimând preferința pentru nivelul propus anterior de Președinția finlandeză a Consiliului UE.

”În privința componentei de venituri a noului buget, secretarul de stat român a indicat preferința României pentru eliminarea corecțiilor pe parcursul cadrului financiar viitor, precum și deschiderea pentru identificarea de noi resurse proprii care să conducă la un efort bugetar echilibrat din partea statelor membre, mai ales în contextul necesității atingerii obiectivelor în domeniul schimbărilor climatice”,

 

se arată într-un comunicat MAE.

Președintele Consiliului European, Charles Michel, a propus un buget al UE pentru perioada 2021-2027 de 1,074% din Produsul Național Brut (PNB) sau 1.095 de miliarde de euro. În plus, propunerea lui Michel include completarea veniturilor Uniunii Europene cu o taxă pe materialele plastice și cu venituri din comercializarea certificatelor de emisii de dioxid de carbon.

Parlamentul European vrea un buget mult mai ambițios, de 1,3% din PNB, iar propunerea Comisiei Europene pornea de la un nivel de 1,1% din PNB. Instituțiile europene arată că Uniunea se confruntă cu noi provocări, cum ar fi combaterea modificărilor climatice și atingerea până în 2050 a echilibrului între emisiile și absorbția de CO2, pentru care sunt necesare cheltuieli suplimentare.

Deschidere față de legarea fondurilor de respectarea statului de drept

Secretarul de stat a reiterat deschiderea legată de condiționalitatea referitoare la statul de drept.

Potrivit unui document pregătit pentru Consiliul European de joi și consultat de Reuters, liderii celor 27 de state membre ale Uniunii Europene vor condiționa accesul la finanțare în bugetul UE pentru 2021-2027 de respectarea statului de drept.

"Un regim de condiționalitate va fi introdus pentru a aborda deficiențele evidente generalizate în ceea ce privește buna guvernanță a statelor membre cu privire la respectarea statului de drept", se arată în acest proiect de document.