Comisia Europeană a aprobat luni un pachet de investiții în valoare de peste 280 de milioane de euro din bugetul UE pentru peste 120 de noi proiecte în cadrul programului LIFE. Printre ele se află și un proiect privind insectele din România.

Această finanțare din partea UE va atrage investiții totale de aproape 590 de milioane de euro pentru a contribui la îndeplinirea obiectivelor ambițioase ale acestor proiecte în materie de mediu, natură și politici climatice. Această sumă reprezintă o creștere cu 37% față de anul trecut.

Printre altele, proiectele ”vor contribui la realizarea obiectivelor Pactului verde european, prin faptul că vor sprijini Strategia UE în domeniul biodiversității și Planul de acțiune pentru economia circulară și vor ajuta la redresarea ecologică în urma pandemiei de coronavirus și la transformarea Europei într-un continent neutru din punct de vedere climatic până în 2050”, precizează Comisia Europeană.

Dintre noile proiecte, multe sunt proiecte cu caracter transnațional, care implică mai multe state membre.

Printre proiectele anunțate astăzi se află și LIFE ROsalia, coordonat de Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea.

LIFE ROsalia își propune să îmbunătățească condițiile de habitat pentru cinci specii de insecte saproxilice din pădurile Parcului Natural Putna-Vrancea. 

Aproximativ 220 de milioane de euro sunt alocate unei game largi de proiecte ce vizează mediul si eficiența utilizării resurselor, natura și biodiversitatea, guvernanța și informarea în domeniul mediului. Peste 60 de milioane de euro sunt destinate sprijinirii unor proiecte ce vizează combaterea efectelor schimbărilor climatice, adaptarea la acestea, precum și guvernanța și informarea în domeniu.

Sunt incluse aici investiții majore menite să protejeze și să consolideze biodiversitatea Europei.

Proiecte precum restaurarea turbăriilor – ecosisteme unice care adăpostesc multe specii foarte adaptate, rare și amenințate – vor contribui la punerea în aplicare a Strategiei UE în domeniul biodiversității. Turbăriile sunt, totodată, și un important absorbant de carbon și pot ajuta Europa să atingă neutralitatea climatică până în 2050.

Proiectele LIFE sprijină, de asemenea, reducerea consumului de energie în clădirile noi, în conformitate cu recent lansata Strategie a UE privind valul de renovări ale clădirilor. Fondurile vor fi utilizate pentru elaborarea unei soluții cu emisii scăzute de dioxid de carbon universale și la un preț accesibil, care ar putea reduce consumul de energie în toate clădirile noi cu până la 40 %.

Fondurile vor fi direcționate, de asemenea, către proiecte care să împiedice risipa de alimente și să conducă la îmbunătățirea gestionării deșeurilor în conformitate cu noul Plan de acțiune al UE pentru economia circulară.

De asemenea, se alocă resurse financiare pentru numeroase proiecte care vor ajuta industriile mari consumatoare de energie să își reducă emisiile de gaze cu efect de seră, în conformitate cu ambițiosul Plan al Comisiei pentru atingerea obiectivului pentru 2030 privind clima și cu obiectivul nostru privind neutralitatea climatică.