Rezoluția eurodeputatului român Dragoș Pâslaru privind soluții pentru tineri a fost adoptată miercuri seara de Parlamentul European, reunit la Strasbourg, cu 580 de voturi pentru, 57 împotrivă și 55 de abțineri.

„Tinerii europeni au nevoie de acces și oportunitate pentru a-și asuma drumul pe care îl merită! Accesul trebuie creat acum, oportunitățile trebuie facilitate în momentul prezent, pentru a consolida și a realiza visul nostru european comun ... Pandemia de Covid-19, dar nu numai, a făcut ca aceste oportunități să fie mai puține decât oricând, accesul este mai limitat ca niciodată. Tinerii sunt de două ori mai expuși posibilității de a fi șomeri decât alte grupe de vârstă. Prin urmare, sunt mai amenințați de sărăcie. Le cerem tinerilor să fie curajoși, să reziste, să studieze din ce în ce mai mult, fără contact uman și de la distanță, să muncească din greu, atât de des fără plată sau în locuri de muncă oribil de prost plătite, să treacă peste frici, peste epuizare, riscuri, privațiuni, spunându-le povești despre cum „pe vremea noastră” totul era mai greu! În mod clar, eșuăm ca societate să recunoaștem cât de greu le este, chiar acum, tinerilor noștri!”, a declarat Dragoș Pîslaru în timpul dezbaterii acestei rezoluții, care a avut loc luna trecută.

 

„I-am împins peste limite, le cerem experiență profesională pe care nu o pot obține și apoi ne întrebăm de ce sunt deprimați! Discriminăm pe criterii de vârstă, gen și așa mai departe și adesea punem în fața tinerilor noștri mai multe bariere decât speranțe, mai multe întrebări decât vorbe bune! Și apoi suntem șocați că a doua cauză de deces pentru un tânăr european este, în 2022, suicidul! Și tot nu tratăm sănătatea mintală suficient de serios la nivelul UE. Riscul cu care ne confruntăm nu este că avem o generație lockdown, ci că putem avea generații pierdute”,

 

a mai spus Pîslaru, ales recent președinte al Comisiei Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale.

Rezoluția eurodeputatului Renew Europe/USR propune măsuri pentru integrarea tinerilor pe piața muncii, mobilitatea forței de muncă și competențele pentru viitor, combaterea excluziunii tinerilor și evitarea unei generații pierdute.

Problemele principale cu care se confruntă tinerii în contextul pandemic:

- șomaj, în special în cazul tinerilor care au adeseori locuri de muncă precare, care sunt mai predispuși să lucreze cu contracte de angajare pe perioadă determinată sau cu fracțiune de normă și care nu au economii;

- sănătatea mintală, afectată de chestiuni precum șomajul, insecuritatea locativă, incertitudinea cu privire la viitor, inclusiv impactul schimbărilor climatice;

Investirea în tânăra generație

Comisia Europeană și Consiliul UE sunt invitate să utilizeze „pe deplin și în mod optim” fondurile disponibile în cadrul financiar multianual 2021-2027, fără a aduce atingere programelor deja instituite în cadrul FSE+, ca urmare a problemelor structurale referitoare la șomajul în rândul tinerilor și la sărăcie, și reamintește că regiunile ultraperiferice sunt afectate în mod deosebit de aceste probleme și au nevoie, prin urmare, de sprijin specific.

Eurodeputații solicită implicarea partenerilor sociali și a organizațiilor de tineret în monitorizarea și evaluarea planurilor naționale de redresare și reziliență, care cuprind măsuri destinate copiilor și tinerilor.

Statele membre sunt invitate să se asigure că Fondul pentru o tranziție justă și FSE+ sprijină planurile integrate la nivel local pentru a contribui la perfecționarea și recalificarea profesională, în special pentru grupurile cele mai vulnerabile afectate de tranziție.

Textul Rezoluției reamintește că Garanția pentru tineret consolidată ar trebui să asigure mai degrabă oportunități reale de angajare, decât stagii de proastă calitate sau activități de formare interminabile.

Integrarea tinerilor pe piața muncii

Potrivit Rezoluției, Garanția pentru tineret nu și-a îndeplinit până acum pe deplin obiectivele, astfel că e nevoie de măsuri consolidate pentru a promova ocuparea forței de muncă prin intervenții active care să garanteze că tinerii au acces la securitate socială și la o remunerare echitabilă.

Comisia ar trebui să solicite statelor membre să prezinte programe actualizate ale Garanției pentru tineret și să introducă un cadru cu standarde de calitate clare și obligatorii pentru ofertele prevăzute în cadrul inițiativelor, pentru a promova rezultate pozitive și durabile pentru tineri și a le asigura o tranziție cu succes pe piața muncii.

Statele membre trebuie

 

„să se asigure că serviciile publice de ocupare a forței de muncă colaborează cu autoritățile locale, sectorul educației, organizațiile de tineret și sectorul privat prin intermediul rețelei europene a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, pentru a promova locurile de muncă de calitate, stabile și bine plătite”.

 

Eurodeputații consideră că statele membre trebuie să faciliteze accesul tinerilor la stagii și ucenicii remunerate, de calitate și incluzive, condamnând, totodată, practica stagiilor neremunerate ca formă de exploatare a tinerilor.

Mobilitatea forței de muncă și competențele pentru viitor

Parlamentul European invită Comisia să se asigure că noua inițiativă ALMA sprijină tinerii, în special tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), să aibă experiențe profesionale temporare de calitate într-un alt stat membru.

Întrucât competențele digitale sunt esențiale pentru tineri și pentru toate industriile în secolul 21, Comisia și statele membre trebuie să aibă în vedere dezvoltarea unui acces permanent, certificat și gratuit pentru tineri la cursuri online și offline de alfabetizare digitală și dobândirea de competențe digitale în toate limbile UE, în parteneriat cu entități publice și întreprinderi private.

În multe state membre trebuie depășite anumite limitări severe în ceea ce privește accesul la hardware, dotările, formatorii adecvați și infrastructura digitală corespunzătoare.

Totodată, trebuie corelat accesul la cursurile online cu inițiativele consolidate pentru a remedia accesul deficitar la internet și la instrumentele digitale, astfel încât nimeni să nu fie lăsat în urmă. Aceste cursuri ar trebui concepute într-un mod accesibil, pentru a evita excluderea tinerilor cu dizabilități.

De asemenea, e important

 

„să se dezvolte competențe verzi și să existe oportunități de angajare de calitate într-o economie neutră din punct de vedere climatic, eficientă din punct de vedere energetic și circulară, în special în regiunile cele mai afectate de tranziția verde, cum sunt cele care depind în mare măsură de sectorul agricol și cele implicate în combaterea schimbărilor climatice, producerea de energie din surse regenerabile, reducerea emisiilor de carbon, creșterea eficienței energetice, gestionarea deșeurilor și a apei, îmbunătățirea calității aerului și refacerea și conservarea biodiversității”.

 

Combaterea excluziunii tinerilor și evitarea unei generații pierdute

Comisia Europeană trebuie să se asigure că noua inițiativă ALMA ajută tinerii, în special tinerii NEET, să aibă acces la incluziunea socială și pe piața muncii în țările lor de origine, prin găsirea unor locuri de muncă temporare de calitate și dobândirea de calificări profesionale care îndeplinesc standardele de calitate care protejează drepturile de muncă ale tinerilor într-un alt stat membru, cum ar fi remunerarea echitabilă și accesul la protecție socială.

 ALMA trebuie să promoveze mobilitatea reală și programele de dezvoltare a competențelor de calitate, formarea profesională sau ocuparea forței de muncă pentru toți participanții, inclusiv pentru tinerii cu dizabilități sau tinerii care provin din medii defavorizate.

Rezoluția reamintește că „femeile tinere sunt expuse unui risc crescut de discriminare la locul de muncă, accentuat de inegalități intersectoriale și șomaj, de faptul că sunt mame singure și prestează servicii informale de îngrijire pe termen lung, ceea ce le exclude adesea de pe piața muncii sau le poate ține sub pragul sărăciei”.

Eurodeputații invită Consiliul și Comisia să aibă în vedere, în inițiativele privind tineretul și ocuparea forței de muncă începând cu 2022, obiective minime, orientative de asistență și scheme de ajutor adaptate pentru femeile tinere expuse acestor riscuri. 

Textul reiterează importanța accesului la locuințe decente și la un preț accesibil și la servicii sociale adaptate pentru tineri, în special pentru tinerii care aparțin grupurilor vulnerabile, cum ar fi tinerii cu dizabilități și tinerii care provin din familii numeroase.

Statele membre și Comisia trebuie „să implementeze programe pentru tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani și care sunt expuși riscului de a rămâne fără adăpost, în special grupurile vulnerabile, cum ar fi persoanele LGBTIQ+ fără adăpost”.

De asemenea, Comisia e încurajată să elimine principalele bariere care împiedică tinerii să facă pasul spre agricultură, cum ar fi accesul la terenuri, la finanțare, la cunoștințe și la inovare.