Transparency International a publicat joi raportul anual privind Indicele de Percepție a Corupției (IPC) la nivel global. România se menţine cu acelaşi scor, de 48 de puncte, ca şi în urmă cu un an, şi pe acelaşi loc la nivelul UE - 25.

În topul statelor percepute ca fiind cel mai puţin corupte se află Noua Zeelandă, cu 89 de puncte din 100 posibile, şi Danemarca, cu 88 de puncte, urmate de Finlanda, Norvegia şi Elveţia, fiecare cu câte 85 de puncte.

Top 10 e completat de Singapore, Suedia - ambele pe locul șase cu 84 de puncte, Canada, Luxemburg, Olanda și Marea Britanie - pe locul 8, fiecare cu câte 82 de puncte.

Germania ocupă locul 12, iar Australia, Hong Kong și Islanda pe locul 13. 

Media la nivel global este de 43 de puncte, la fel ca în 2016. Pe regiuni, cel mai prost se prezintă Africa Subsahariană - cu o medie de 32 de puncte, Europa de Est și Asia Centrală - ambele cu o medie de 34 de puncte. 

România se menţine cu acelaşi scor, de 48 de puncte, ca şi în urmă cu un an, şi pe acelaşi loc la nivelul Uniunii Europene, la egalitate cu Grecia. Singurele țări din Uniune care au punctaje mai mici sunt Ungaria (45 de puncte) şi Bulgaria (43 de puncte). La nivelul UE, media IPC este de 66 de puncte, similar cu anul anterior.

Transparency International România remarcă faptul că e pentru prima dată când la vârful ierarhiei se înregistrează scoruri sub 90 de puncte, ceea ce relevă o tendinţă globală de scădere a punctajelor din clasament.

”În acest context, faptul că Indicele de Percepţie a Corupţiei 2017 calculat pentru ţara noastră este neschimbat poate fi văzut ca o uşoară îmbunătăţire. În următorii ani considerăm că în România, pe lângă mijloacele de coerciţie, este nevoie de o abordare sistematică de prevenire a corupţiei, de responsabilizare a factorilor de decizie şi o mai solidă implicare a comunităţilor locale. Pentru administraţia publică este necesară accentuarea rolului prevenţiei, prin implementarea unor mecanisme transparente şi eficiente pentru eliminarea vulnerabilităţilor la corupţie, pentru cheltuirea eficientă a fondurilor publice şi creșterea integrității la nivelul instituţiilor publice”, se arată în comunicatul instituției.

În ceea ce privește sectorul privat, TI consideră că e nevoie de o îmbunătăţire a mecanismelor de conformitate şi integritate, în scopul asigurării competitivităţii economice.

Soluţiile propuse de Transparency International Romania: 

  • Modernizarea standardelor de bună guvernanţă locală, prin implementarea Sistemului de Integritate la nivelul administrație publice locale (LIS). Un astfel de sistem funcțional poate juca un rol important în vederea consolidării integrității locale și implicit în prevenirea corupției. Proiectul se adresează tuturor persoanelor implicate în dezvoltarea comunităţii locale, de la primar şi consilieri locali, la oameni de afaceri, organizaţii neguvernamentale și simpli cetățeni.
  • Consolidarea și dezvoltarea sistemului de management al eticii și conformității la nivelul organizaţiei. Identificarea şi implementarea valorilor de natură etică şi deontologică necesare pentru asigurarea funcţionării eficiente a organizației, a bunei guvernanţe şi a creşterii capitalului de încredere al părţilor interesate în brandul organizaţiei.