Un film cu actrița Medeea Marinescu demască umilința, frica din școli. Concluzia: nu e suficient ca elevii să învețe bine, trebuie să învețe și binele, la școală să nu domnească frica. Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași.

Fenomenul bullying-ului a făcut obiectul unei inițiative legislative. Aceasta a fost adoptată de camera decizională, Senatul, în 3 decembrie 2018 și a fost trimisă la promulgare. Președintele Iohannis a cerut reexaminarea acestui proiect și forma după reexaminare a fost adoptată de Camera Deputaților în 7 mai 2019.

Ce stabilește proiectul de lege 

În unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise comportamentele care constau în violența psihologică - bullying.

Se vor include sesiuni de informare/teme/cursuri de perfecționare asupra problemelor legate de violența psihologică - bullying, în vederea dobândirii de competențe în identificarea acestora și a capacității de aplicare a unor strategii educaționale potrivite. 

Violența psihologică - bullying - este acțiunea sau seria de acțiuni fizice, verbale, săvârșite cu intenție, care implică un dezechilibru de putere, au drept consecință atingerea deminității ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptate împotriva unei persoane sau grup de persoane și vizează aspecte de discriminare și excludere socială, care pot fi legate de apartenența la o anumită rasă, naționalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală, caracteristicile personale, acțiune sau serie de acțiuni, comportamente ce se desfășoară în unitățile de învățământ și în toate spațiile destinate educării și formării profesionale.”

Vezi aici forma legii adoptate de Camera Deputaților în urma reexaminării