În discursul cu ocazia Micii Uniri, preşedintele a făcut o paralelă cu prezentul, lăudând atitudinea oamenilor care ies pe stradă pentru a-şi exprima nemulţumirea şi atrăgând atenţia guvernanţilor că trebuie să fie mai atenţi la cerinţelor lor.

"«Fă ca legea să înlocuiască arbitrarul; fă ca legea să fie tare!»" e îndemnul adresat de către Mihail Kogălniceanu domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi amintit de preşedintele Klaus Iohannis în discursul rostit cu ocazia Zilei Micii Uniri, la Palatul Patriarhiei.

"Este un îndemn care și-a păstrat vie semnificația. Astăzi, când destinul nostru european se fundamentează pe domnia statului de drept și pe egalitatea în fața legii, progresul României este indisolubil legat de existența unei legislații coerente și stabile, capabile să sancționeze abuzurile și necinstea", a continuat şeful statului, adăugând că acesta este și mesajul pe care l-au transmis "la unison sutele de mii de români care au manifestat și în 2017, și la începutul lui 2018 pentru o țară stabilă și prosperă, pentru o justiție independentă și eficientă".

"Unirea Principatelor s-a înscris în marile procese politice europene, alături de toate celelalte realizări majore ale României moderne, precum Marea Unire, regăsirea cursului democratic şi apartenenţa la spaţiul comunitar european şi nord-atlantic. Însă, atât în 1859, cât şi în 1918, hotărâtoare a fost conştiinţa unităţii naţionale, împletită cu acţiunea vizionară a elitelor. Mesajul peste timp al actului Unirii Principatelor, ca şi al Marii Uniri, se regăseşte în spiritul, în energia și în determinarea socială de a ne urma destinul european",

 

a subliniat şeful statului.

Klaus Iohannis s-a referit şi la forţa străzii, dar şi la ambiţiile personale ale liderilor politice.

"În aceste două momente fundamentale ale istoriei noastre moderne, românii au avut în frunte conducători destoinici. Când au existat oameni de stat responsabili, iar aspirațiile tuturor românilor s-au concretizat într-un proiect comun, atunci România a fost un stat puternic. Când prevalează ambițiile personale ale diferiților lideri sau grupuri în detrimentul interesului național, atunci țara stagnează sau face pași înapoi. Evenimentele din ultimele zile dovedesc din nou că aceste lecții ale istoriei rămân valabile și astăzi. La fel ca acum un secol, spiritul națiunii este viu", a spus preşedintele, evocând "manifestațiile pașnice și democratice ".

Acestea "arată o față frumoasă a României de astăzi: o societate care știe ce vrea, care nu abdică de la principiile fondatoare ale României moderne", a mai spus Iohannis, atrăgându-le atenţia guvernanților că au datoria "de a fi mai atenți la cerințele cetățenilor, mai preocupați față de consecințele pe termen lung ale deciziilor luate, mai deschiși dialogului".

"Avem nevoie de un stat care să fie pe măsura societății, pentru că românii vor o guvernare decentă și eficientă",

 

a susţinut el, explicând că sărbătorirea Zilei Principatelor Române reprezintă, înainte de toate, un îndemn la unitate și coeziune socială.

"Unitatea naţională a depăşit sensul istoric avut în 1859 şi 1918. Conţinutul acestei sintagme s-a îmbogăţit, în România contemporană, prin valori democratice şi civism. Societatea noastră îşi potenţează astăzi unitatea şi își întărește coeziunea prin valorificarea diversităţii sale etnice, culturale şi religioase. Plecând de la aceste trăsături și valori, în anul Centenarului, națiunea noastră așteaptă ca țara să fie condusă de politicieni conștienți de importanța misiunii lor. Din locul consfințirii Unirii Principatelor, în numele Statului care s-a născut acum 159 de ani și s-a desăvârșit la 1 decembrie 1918, vă chem să facem din România un stat cât mai puternic, în care drepturile și libertățile sunt respectate, iar democrația este literă de lege! Vorba imnului aniversării de astăzi, să arătăm că România are o soartă demnă în lume!", a afirmat Klaus Iohannis în încheierea discursului.