În discursul cu ocazia Micii Uniri, președintele a făcut o paralelă cu prezentul, lăudând atitudinea oamenilor care ies pe stradă pentru a-și exprima nemulțumirea și atrăgând atenția guvernanților că trebuie să fie mai atenți la cerințelor lor.

"«Fă ca legea să înlocuiască arbitrarul; fă ca legea să fie tare!»" e îndemnul adresat de către Mihail Kogălniceanu domnitorului Alexandru Ioan Cuza și amintit de președintele Klaus Iohannis în discursul rostit cu ocazia Zilei Micii Uniri, la Palatul Patriarhiei.

"Este un îndemn care și-a păstrat vie semnificația. Astăzi, când destinul nostru european se fundamentează pe domnia statului de drept și pe egalitatea în fața legii, progresul României este indisolubil legat de existența unei legislații coerente și stabile, capabile să sancționeze abuzurile și necinstea", a continuat șeful statului, adăugând că acesta este și mesajul pe care l-au transmis "la unison sutele de mii de români care au manifestat și în 2017, și la începutul lui 2018 pentru o țară stabilă și prosperă, pentru o justiție independentă și eficientă".

"Unirea Principatelor s-a înscris în marile procese politice europene, alături de toate celelalte realizări majore ale României moderne, precum Marea Unire, regăsirea cursului democratic și apartenența la spațiul comunitar european și nord-atlantic. Însă, atât în 1859, cât și în 1918, hotărâtoare a fost conștiința unității naționale, împletită cu acțiunea vizionară a elitelor. Mesajul peste timp al actului Unirii Principatelor, ca și al Marii Uniri, se regăsește în spiritul, în energia și în determinarea socială de a ne urma destinul european",

 

a subliniat șeful statului.

Klaus Iohannis s-a referit și la forța străzii, dar și la ambițiile personale ale liderilor politice.

"În aceste două momente fundamentale ale istoriei noastre moderne, românii au avut în frunte conducători destoinici. Când au existat oameni de stat responsabili, iar aspirațiile tuturor românilor s-au concretizat într-un proiect comun, atunci România a fost un stat puternic. Când prevalează ambițiile personale ale diferiților lideri sau grupuri în detrimentul interesului național, atunci țara stagnează sau face pași înapoi. Evenimentele din ultimele zile dovedesc din nou că aceste lecții ale istoriei rămân valabile și astăzi. La fel ca acum un secol, spiritul națiunii este viu", a spus președintele, evocând "manifestațiile pașnice și democratice ".

Acestea "arată o față frumoasă a României de astăzi: o societate care știe ce vrea, care nu abdică de la principiile fondatoare ale României moderne", a mai spus Iohannis, atrăgându-le atenția guvernanților că au datoria "de a fi mai atenți la cerințele cetățenilor, mai preocupați față de consecințele pe termen lung ale deciziilor luate, mai deschiși dialogului".

"Avem nevoie de un stat care să fie pe măsura societății, pentru că românii vor o guvernare decentă și eficientă",

 

a susținut el, explicând că sărbătorirea Zilei Principatelor Române reprezintă, înainte de toate, un îndemn la unitate și coeziune socială.

"Unitatea națională a depășit sensul istoric avut în 1859 și 1918. Conținutul acestei sintagme s-a îmbogățit, în România contemporană, prin valori democratice și civism. Societatea noastră își potențează astăzi unitatea și își întărește coeziunea prin valorificarea diversității sale etnice, culturale și religioase. Plecând de la aceste trăsături și valori, în anul Centenarului, națiunea noastră așteaptă ca țara să fie condusă de politicieni conștienți de importanța misiunii lor. Din locul consfințirii Unirii Principatelor, în numele Statului care s-a născut acum 159 de ani și s-a desăvârșit la 1 decembrie 1918, vă chem să facem din România un stat cât mai puternic, în care drepturile și libertățile sunt respectate, iar democrația este literă de lege! Vorba imnului aniversării de astăzi, să arătăm că România are o soartă demnă în lume!", a afirmat Klaus Iohannis în încheierea discursului.