Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat miercuri "Platforma online de bune practici pentru romi", inițiativă destinată creșterii nivelului comunicării între autoritățile publice și comunitățile de romi.

Obiectivele Platformei sunt îndepărtarea barierelor de comunicare dintre membrii comunităților de romi, ONG-uri și autoritățile locale, regionale și naționale, precum și reunirea tuturor persoanelor interesate de procesul de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome la nivel național, regional și local.

Totodată, se are în vedere facilitarea comunicării și cooperării între actorii implicați în proiect: autorități naționale, regionale și locale, ONG-uri și membrii comunității rome, în ceea ce privește rezultatele implementării Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetățenilor Români aparținând Minorității Rome 2015-2020, dar și asigurarea schimbului de bune practici și experiențe cât și încurajarea cooperării și comunicării în rândul participanților cu scopul de a dezvolta idei noi cu abordări comune.

Inițiativa a beneficiat de cofinanțare de la Comisia Europeană, prin Programul pentru Drepturi, Egalitate și Cetățenie 2014-2020 al Direcției Generale Justiție și Consumatori.

Proiectul, în valoare de 65.000 de euro, are o perioadă de implementare de 11 luni, care se va încheia la 31 august 2020.

În cadrul proiectului vor fi organizate două serii de ateliere care vor avea loc în fiecare dintre cele 8 regiuni ale României, pentru a facilita și consolida dialogul între autoritățile locale, comunitățile de romi și membrii comunității rome.

Aceste ateliere vor fi susținute de formatori autorizați, cu experiență în domeniu, care, în prima serie de ateliere, vor identifica nevoile comunităților de romi și problemele cu care se confruntă, iar în a doua serie de ateliere vor oferi modele de intervenție adaptate nevoilor specifice identificate în cele patru domenii (educație, sănătate, locuință și ocuparea forței de muncă) urmărite de Strategia de guvernare a României pentru incluziunea cetățenilor români aparținând minorității rome, potrivit unui comunicat al MFE.

Platforma este disponibilă la pncr.fonduri-ue.ro.