Comisia Europeană caută voluntari și organizații globale care să se implice în cooperarea pentru dezvoltare și ajutor umanitar. Grantul maxim acordat va fi în valoare de 700.000 euro, iar cel minim de 100.000 euro.

Co-finanțarea CE este de 85%, cu o prefinanțare de 75%, transferată în 30 de zile de la semnarea acordului de finanțare.

În cadrul Anului European pentru Dezvoltare (EYD2015), luna august este dedicată ajutorului umanitar. La nivel global, Uniunea Europeană își menține poziția de lider donator de asistență pentru ajutorare oferită țărilor care se confruntă cu dezastre naturale, conflicte sau războaie. Totuși, ajutorul financiar oferit de statele membre valorează mai puțin de un procent din bugetul anual al UE, echivalând cu doi euro pe cap de locuitor.

În 2014 ajutorul umanitar oferit de UE a fost de 51.7 miliarde de euro, cu 4.8 miliarde mai putin decât în anul precedent (potrivit cifrelor furnizate de raportul anual publicat de CONCORD). Acest ajutor este oferit tuturor statelor aflate în dificultate, fără restricții (după cum prevede Tratatul de la Lisabona).

Potrivit datelor furnizate de Uniunea Europeană, în 2013 mai mult de jumătate din totalul sumei oferită statelor defavorizate a venit din partea țărilor membre UE, valorând 56.5 miliarde de euro. În ciuda promisiunilor făcute, ajutorul financiar al UE a cunoscut o scădere în ultimii ani, cauzată de criza care a afectat economia globală și care a determinat statele donatoare să reducă sumele alocate asistenței pentru dezvoltare.

În acest context, Comisia Europeană lansează o inițiativă prin care speră să aducă laolaltă voluntari și organizații din diferite țări ale lumii care să se dedice activităților comune în domeniul ajutorului umanitar. Astfel, apelul de proiecte intitulat Voluntari UE pentru ajutor umanitar urmărește, pe de o parte, oferirea de asistență tehnică organizațiilor care trimit voluntari, iar de cealaltă parte, consolidarea capacității pentru ajutor umanitar pentru organizațiile care primesc voluntarii. 

 

  • Obictivele inițiativei constau în:

- Prevenirea riscului dezastrelor naturale și pregătirea legăturii dintre ajutorul de urgență, reabilitare si dezvoltare;

-  Consolidarea voluntariatului local în țările terțe;

- Identificarea instrumentelor și metodelor de evaluare a nevoilor la nivel local;

- Încurajarea parteneriatelor și implementarea proiectelor comune în domeniul ajutorului umanitar și consolidarea capacității.

 

  • Condiții de eligibilitate și participare:

- Sunt acceptate organizatii neguvernamentale, non-profit, înființate potrivit legistației unui stat membru, cu sediul în cadrul UE și, de asemenea, organisme de drept public cu caracter civil, guvernate de legislația unui stat din cadrul UE; 

- Sunt încurajate să participe Federația Internațională a Societăților Naționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie;

- Aplicanții trebuie să aibă cel puțin cinci ani de experiență în domeniul ajutorului umanitar;

- Sunt eligibile doar entitățile juridice din statele membre ale UE. 

 

  • Procedura de transmitere și selecție a aplicațiilor:

- Aplicațiile se transmit doar în format electronic, prin completarea unui formular pus la dispoziție de Comisia Europeană. 

- Înaintea transmiterii propunerilor de proiect, aplicanții trebuie să obțină codul PIC (Participant Identification Code), un cod unic de identificare care le permite acestora să își înregistreze organizațiile într-un portal dedicat educației, audiovizualului, culturii, cetățeniei și voluntariatului, denumit Unique Registration Facility (URF);

- Propunerile de proiecte trebuie întocmite în una dintre limbile oficiale ale UE și trebuie însoțite de toate documentele solicitate de Comisiei, disponibile aici;

- În evaluarea aplicațiilor primite, Comisia Europeană va puncta următoarele criterii: relevanța proiectului, care ar trebui să fie în concordanță cu obiectivele și prioritățile cererii de propuneri; buna definire a obiectivelor propuse, claritatea concepției și implementarea activităților propuse dar și relevanța parteneriatului;

- Solicitanții vor fi informați în scris de către Comisia Europeană dacă propunerile de proiecte au fost sau nu selectate pentru grant; 

- Informații suplimentare despre înregistrarea aplicațiilor pot fi accesate aici.

 

  • Activitățile finanțate:

- Studii sau vizite care să ofere o analiză și o cartografiere a domeniilor;

- Seminarii/workshop-uri/conferințe;

- Vizite de schimb ale personalului;

- Activități de monitorizare și evaluare;

- Activități de formare și mentorat;

- Consultanță, etc.

 

  • Bugetul alocat de Comisia Europeană:

Comisia Europeană are prevăzut, pentru cea de-a doua rundă de proiecte, cu termen limită la 1 septembrie 2015, aproximativ 2.084.400 euro (30%) din totalul de 6.948.000 euro alocat cofinanțării proiectelor în acest domeniu. Grantul maxim acordat va fi în valoare de 700.000 euro iar cel minim de 100.000 euro. Co-finanțarea Comisiei Europene este de 85%, cu o prefinanțare de 75%, grantul fiind transferat în 30 de zile de la semnarea acordului de finanțare.

Durata de implementare a proiectele depuse la 1 septembrie 2015 variază între șase (minimum) și 24 (maximum) de luni și ar trebui să înceapă între 01/02/2016 – 31/05/2016.

 

  • Termen limită pentru depunerea aplicațiilor:

Formularul electronic de cerere, completat în mod corespunzător, trebuie să fie depus până pe 1 septembrieora 13:00 (ora României). Propunerile trimise prin poștă, fax sau e-mail nu vor fi acceptate.

Toți cei interesați de inițiativa Voluntari UE pentru ajutor umanitar pot trimite întrebări suplimentare pe e-mailul: volunteers@ec.europa.eu

Acest proiect face parte din planul național de lucru al României pentru Anul European pentru Dezvoltare 2015 (AED2015) și este finanțat de Comisia Europeană și de Ministerul Afacerilor Externe al României. Organizația EurActiv România este singura responsabilă de conținutul acestui material și în niciun context acesta nu poate fi privit ca o reflexie a poziției Uniunii Europene.