Comisia a deschis joi o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României.

"Comisia solicită Greciei, Olandei și Portugaliei să reanalizeze taxele percepute pentru permisele de ședere pentru resortisanții țărilor terțe și îndeamnă insistent România să pună corect în aplicare directivele privind migrația legală. Comisia a decis astăzi să trimită scrisori de punere în întârziere Greciei, Olandei și Portugaliei pentru impunerea de taxe excesive și disproporționate pentru acordarea de permise de ședere în temeiul directivelor UE privind migrația legală, precum și României, pentru transpunerea și punerea în aplicare incorecte a anumitor dispoziții ale directivelor UE privind migrația legală, potrivit unui comunicat.

Aceste directive vizează condițiile de intrare și de ședere pentru anumite categorii de migranți, precum studenți, cercetători și lucrători cu înaltă calificare, însă și pentru rezidenții pe termen lung și beneficiarii normelor privind reunificarea familiei.

Deși statelor membre li se permite să perceapă taxe administrative pentru prelucrarea cererilor, taxele excesive și disproporționate încalcă drepturile solicitanților. Aceasta privește punerea în aplicare de către toate cele patru state membre a Directivei privind studenții (Directiva 2004/114/CE a Consiliului), a Directivei privind cercetătorii (Directiva 2005/71/CE a Consiliului), a Directivei privind cartea albastră (Directiva 2009/50/CE a Consiliului) și a Directivei privind permisul unic (Directiva 2011/98/UE), precum și punerea în aplicare a Directivei privind rezidenții pe termen lung (Directiva 2003/109/CE a Consiliului) și a Directivei privind reîntregirea familiei (Directiva 2003/86/CE a Consiliului) de către Grecia, Portugalia și România.

De asemenea, Comisia este de părere că Grecia nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul Directivei privind rezidenții pe termen lung, impunând condiții pentru reînnoirea permiselor de ședere pe termen lung în loc să le reînnoiască în mod automat.

Mai mult, Comisia a deschis astăzi o procedură de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva României, pentru transpunerea și punerea în aplicare incorecte a anumitor dispoziții privind respingerea cererilor de permise de ședere și obligația de a justifica motivele de refuz, impuse în cadrul directivelor UE privind migrația legală.

Directivele în cauză sunt Directiva privind reîntregirea familiei (Directiva 2003/86/CE), Directiva privind studenții (Directiva 2004/114/CE), Directiva privind cercetătorii (Directiva 2005/71/CE), Directiva privind cartea albastră (Directiva 2009/50/CE) și Directiva privind permisul unic (Directiva 2011/98/UE).

Grecia, Olanda, Portugalia și România au la dispoziție două luni pentru a răspunde argumentelor prezentate de Comisie.