Comisia Europeană a trimis miercuri României o scrisoare de punere în întârziere, din cauza deficienţelor în monitorizarea adecvată a calității aerului pe întreg teritoriul său.

"Comisia trimite României o scrisoare de punere în întârziere în legătură cu deficiențele semnificative în ceea ce privește monitorizarea poluării aerului. Poluarea atmosferică reprezintă un risc important pentru sănătatea publică, provocând mai mult de 25.000 de decese premature pe an în acest stat membru. Acest prim avertisment include rețeaua de monitorizare a unei game largi de zone și aglomerări, precum și toți principalii poluanți, inclusiv dioxidul de sulf, dioxidul de azot și oxizii de azot, pulberile în suspensie, plumbul, benzenul, monoxidul de carbon și ozonul, arsenul, cadmiul, mercurul, nichelul și hidrocarburile aromatice policiclice", anunţă CE.

Legislația UE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa le impune statelor membre să evalueze calitatea aerului pe întreg teritoriul lor și să ia măsuri pentru a limita expunerea cetățenilor la poluanți.

România nu a reușit să creeze o rețea de monitorizare care să respecte standardele și cerințele UE în vederea evaluării eficiente și a îmbunătățirii calității aerului.

Comisia solicită aplicarea normele UE referitoare la conturile de plăți

Totodată, Comisia solicită Belgiei și României să trimită detalii cu privire la modul în care Directiva privind conturile de plăți (Directiva 2014/92/UE) este transpusă în legislația lor națională, obligație care trebuia îndeplinită până la 18 septembrie 2016. Directiva conferă tuturor rezidenților legali din UE dreptul de a deține un cont de plăți de bază la un tarif rezonabil, indiferent de locul de reședință.

De asemenea, ea îmbunătățește transparența comisioanelor aferente conturilor de plăți și facilitează comparația și schimbarea conturilor de plăți.

Solicitarea Comisiei ia forma unor avize motivate. Dacă cele două state membre nu iau măsuri în termen de două luni, cazurile respective pot fi înaintate Curții de Justiție a UE.