Ca urmare a publicării rezultatelor finale ale alegerilor europarlamentare, precum și a listelor cu viitorii europarlamentari, FOND România a elaborat două documente resursă pe tema dezvoltării durabile și a Agendei 2030.

Cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European (2019 – 2024), Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Dezvoltare din România – FOND aduce în atenția viitorilor europarlamentari români o prioritate strategică a Uniunii Europene pentru următorii cinci ani: Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă. Această prioritate a fost reiterată recent de liderii europeni la Summit-ul de la Sibiu (9 mai a.c.), în contextul dezbaterilor privind Agenda strategică a Uniunii Europene (UE) pentru perioada 2019-2024.

Agenda 2030 include un set de 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), universale, la care au aderat toate statele lumii. UE a avut un rol important în procesul de elaborare și adoptare a Agendei 2030 iar în prezent ar trebui să reprezinte un model pentru implementarea ODD-urilor atât la nivel UE, cât și la nivel global. Un prim pas în acest context, ar trebui să fie asumarea unei strategii globale UE privind implementarea ODD care să orienteze toate acțiunile UE și ale statelor membre, după cum este explorat în primul scenariu al Documentului de Reflecție „Către o Europă durabilă până în 2030” publicat și prezentat de Comisia Europeană în 30 ianuarie a.c.

Ca urmare a publicării rezultatelor finale ale alegerilor europarlamentare, precum și a listelor cu viitorii europarlamentari, FOND România a elaborat două documente resursă pe tema dezvoltării durabile și a Agendei 2030, subiect relevant pentru activitatea europarlamentari pe perioada mandatului 2019 -2024. Documentele includ un set de recomandări pentru europarlamentarii români și informații suplimentare despre dezvoltarea durabilă și implicarea instituțiilor europene în acest context.

În acord cu prioritățile Parlamentului European și ale Comisiei Europene stabilite până în prezent, FOND adresează viitorilor europarlamentari următoarele recomandări:

Viitorul Parlament European ar trebui să includă interesul și expertiza în ceea ce privește implementarea Agendei 2030 ca și criterii de evaluare pentru alegerea Președintelui Comisiei Europene și audierea noilor Comisari: Viitorii europarlamentari ar trebui să aibă în vedere ca noua Comisie să aibă expertiză în implementarea ODD și în asigurarea respectării coerenței politicilor de dezvoltare durabilă, această abordare integrată a politicilor de dezvoltare fiind esențială pentru îndeplinirea ODD.

Cooperarea pentru dezvoltare și Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă să fie o prioritate a Cadrului Financiar Multianual (CFM) 2021-2027: Noul cadru financiar trebuie orientat către Agenda 2030 și trebuie să asigure o integrare mai bună a dezvoltării durabile în toate mecanismele de finanțare și în liniile bugetare. Realizarea ODD depinde de alocarea unor resurse suficiente și trebuie avut în vedere îndeplinirea angajamentelor UE și ale statelor membre de a aloca 0,7 % din venitul național brut (VNB) pentru Asistență Oficială pentru Dezvoltare (AOD).

Elaborarea de către Comisia Europeană a unei strategii UE, cuprinzătoare privind Dezvoltarea Durabilă: Viitorul Parlament European ar trebui să insiste asupra elaborării unei strategii cuprinzătoare pentru realizarea Agendei 2030 până la sfârșitul anului 2019 - conform recomandărilor Parlamentului European din martie 2019, această strategie trebuie să fie una ”ambițioasă, globală și atotcuprinzătoare care să integreze pe deplin ODD în politicile și guvernanța UE și să ofere orientări atât instituțiilor UE, cât și statelor membre pentru aplicarea, monitorizarea și analiza Agendei 2030.” iv Strategia ar trebui să includă și o foaie de parcurs, cu termene și obiective concrete și care să ia în considerare interconexiunile ODD;

Asigurarea coerenței politicilor pentru dezvoltare și dezvoltare durabilă - Policy Coherence for (Sustainable) Development: Viitorul Parlament European ar trebui să insiste asupra necesității consolidării mecanismelor de asigurare a coerenței politicilor pentru dezvoltare/dezvoltare durabilă pentru punerea în aplicare a Agendei 2030, în toate instituțiile și procesele de elaborare a politicilor din cadrul UE.

Includerea ODD în Agenda Strategică UE 2019-2024: Această agendă ar trebui să includă recomandarea actualului Parlament respectiv, elaborarea unei Declarații comune (Parlament, Comisie și Consiliu) privind dezvoltarea durabilă, care să fixeze ODD între prioritățile următorului mandat legislativ.

Din perspectiva acțiunii UE la nivel global, în special în țările cu venituri mici și în combaterea sărăciei extreme, Asistența Oficială pentru Dezvoltare (AOD) este instrumentul principal al Politicii de Cooperare pentru Dezvoltare la nivel național și european orientată din 2017 în direcția implementării Agendei 2030 (prin adoptarea noului Consens European privind Dezvoltarea). Cel mai recent raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) privind cifrele preliminare pentru anul 2018 confirmă faptul că UE și statele sale membre continuă să reprezinte cel mai mare donator, raportând 57% din asistența oficială pentru dezvoltare totală acordată la nivel global. Acest loc fruntaș, implică însă și asumarea unei responsabilități mai mari în ceea ce privește respectarea angajamentelor la nivel european și global.

Două din evenimentele organizate anual de FOND România sunt deja cunoscute publicului de specialitate și nu numai: (1) Forumul ONG din Regiunea Mării Negre care s-a consolidat în timp ca și bună practică în promovarea dialogului multi-actor și facilitarea proiectelor și inițiativelor regionale în rândul organizațiilor neguvernamentale pentru dezvoltarea durabilă a acestei regiuni; (2) Școala Română de Dezvoltare al cărui obiectiv constă în crearea unui spațiu național de dezbateri despre provocările politicii europene și naționale de cooperare pentru dezvoltare și crearea de noi parteneriate cu actori relevanți.