Ambasadorul României la ONU a pledat, în reuniunea de miercuri a Comisiei pentru Consolidarea Păcii şi în Consiliul de Securitate, pentru integrarea dimensiunii de gen în procesele de consolidare a păcii şi stabilizarea regiunii Sahel.

Într-o intervenţie susţinută în cadrul reuniunii la nivel ambasadorial a Comisiei pentru Consolidarea Păcii (Peacebuilding Commission - PBC), cu tema "Sisteme de protecţie socială care iau în calcul dimensiunea de gen şi accesul la servicii publice în contexte de consolidare a păcii: Conectarea perspectivei locale a femeilor cu politicile şi priorităţile locale", organizată în marja celei de-a 63-a sesiuni a Comisiei pentru Statutul Femeii (Commission on the Status of Women),  ambasadorul Ion Jinga a reiterat angajamentul României pentru Rezoluţia Consiliului de Securitate 1325(2000) şi Agenda Femeile, Pacea şi Securitatea, arătând că o dimensiune de gen inclusivă şi pragmatică este esenţială în procesele de consolidare şi permanentizare a păcii.

Remarcând că Strategia de gen a PBC este prima de acest tip adoptată de un organism al ONU, a subliniat că pe durata mandatului României la conducerea PBC în anul 2018 dimensiunea de gen a reprezentat un element important, prin dedicarea unei părţi a sesiunii anuale a PBC tematicii "Capacitarea tinerilor şi femeilor ca agenţi pentru consolidarea şi susţinerea păcii în regiunea Sahel", organizarea unei reuniuni tematice cu privire la "Finanţarea dimensiunii de gen în procesele de consolidare a păcii" şi integrarea acestei problematici în dezbaterea deschisă a Consiliului de Securitate pe tema "Tineretul, pacea şi securitate".

Reprezentantul Permanent al României a menţionat că dialogul avut cu societatea civilă şi organizaţiile de femei, cu ocazia vizitelor de lucru efectuate în regiunea Sahel şi Africa  Occidentală în calitate de preşedinte al PBC, i-a oferit o înţelegere profundă a importanţei implicării active a femeilor în toate procesele de pace şi în toate nivelurile societale, pentru a asigura pacea durabilă.

"Apreciind că femeile şi fetele sunt afectate în mod diferenţiat de efectele conflictelor, a subliniat necesitatea facilitării accesului acestora la educaţie, informaţie şi servicii de protecţie socială şi a implicării femeilor în procesele politice, inclusiv prin implementarea unor cote de gen în procesele electorale, în poziţiile decizionale şi în mediul economic, acestea fiind condiţii esenţiale pentru consolidarea şi permanentizarea păcii", a subliniat ambasadorul Ion Jinga.

Totodată, el a evidenţiat că, pentru creşterea rolului femeilor în procesele de consolidare a păcii, este esenţială implicarea întregii societăţi, evocând în context inițiativa HeForShe şi implicarea președintelui României în această inițiativă de capacitare a femeilor.

În după-amiaza aceleiaşi zile, Ion Jinga a participat, în calitate de vice-preşedinte al Comisiei pentru Consolidarea Păcii, la Dialogul Informal Interactiv între Consiliul de Securitate al ONU şi PBC pe tema regiunii Sahel, înaintea vizitei pe care cei 15 membri ai Consiliului de Securitate o vor efectua în această regiune începând de joi.