Ambasadorul României la ONU a pledat, în reuniunea de miercuri a Comisiei pentru Consolidarea Păcii și în Consiliul de Securitate, pentru integrarea dimensiunii de gen în procesele de consolidare a păcii și stabilizarea regiunii Sahel.

Într-o intervenție susținută în cadrul reuniunii la nivel ambasadorial a Comisiei pentru Consolidarea Păcii (Peacebuilding Commission - PBC), cu tema "Sisteme de protecție socială care iau în calcul dimensiunea de gen și accesul la servicii publice în contexte de consolidare a păcii: Conectarea perspectivei locale a femeilor cu politicile și prioritățile locale", organizată în marja celei de-a 63-a sesiuni a Comisiei pentru Statutul Femeii (Commission on the Status of Women),  ambasadorul Ion Jinga a reiterat angajamentul României pentru Rezoluția Consiliului de Securitate 1325(2000) și Agenda Femeile, Pacea și Securitatea, arătând că o dimensiune de gen inclusivă și pragmatică este esențială în procesele de consolidare și permanentizare a păcii.

Remarcând că Strategia de gen a PBC este prima de acest tip adoptată de un organism al ONU, a subliniat că pe durata mandatului României la conducerea PBC în anul 2018 dimensiunea de gen a reprezentat un element important, prin dedicarea unei părți a sesiunii anuale a PBC tematicii "Capacitarea tinerilor și femeilor ca agenți pentru consolidarea și susținerea păcii în regiunea Sahel", organizarea unei reuniuni tematice cu privire la "Finanțarea dimensiunii de gen în procesele de consolidare a păcii" și integrarea acestei problematici în dezbaterea deschisă a Consiliului de Securitate pe tema "Tineretul, pacea și securitate".

Reprezentantul Permanent al României a menționat că dialogul avut cu societatea civilă și organizațiile de femei, cu ocazia vizitelor de lucru efectuate în regiunea Sahel și Africa  Occidentală în calitate de președinte al PBC, i-a oferit o înțelegere profundă a importanței implicării active a femeilor în toate procesele de pace și în toate nivelurile societale, pentru a asigura pacea durabilă.

"Apreciind că femeile și fetele sunt afectate în mod diferențiat de efectele conflictelor, a subliniat necesitatea facilitării accesului acestora la educație, informație și servicii de protecție socială și a implicării femeilor în procesele politice, inclusiv prin implementarea unor cote de gen în procesele electorale, în pozițiile decizionale și în mediul economic, acestea fiind condiții esențiale pentru consolidarea și permanentizarea păcii", a subliniat ambasadorul Ion Jinga.

Totodată, el a evidențiat că, pentru creșterea rolului femeilor în procesele de consolidare a păcii, este esențială implicarea întregii societăți, evocând în context inițiativa HeForShe și implicarea președintelui României în această inițiativă de capacitare a femeilor.

În după-amiaza aceleiași zile, Ion Jinga a participat, în calitate de vice-președinte al Comisiei pentru Consolidarea Păcii, la Dialogul Informal Interactiv între Consiliul de Securitate al ONU și PBC pe tema regiunii Sahel, înaintea vizitei pe care cei 15 membri ai Consiliului de Securitate o vor efectua în această regiune începând de joi.