Executivul a aprobat ieri (6 iulie) proiectul de lege privind asistența oficială pentru dezvoltare, reconfirmând MAE statutul de coordonator al acestui sector. În 2015, Rep. Moldova a rămas principalul beneficiar RoAid (18.5 mil. dolari).

Proiectul de lege privind cooperarea internațională pentru dezvoltare și asistență umanitară, a fost votat ieri în ședință de guvern, urmărind creșterea eficienței și impactului asistenței pentru dezvoltare și ajutor umanitar oferite de România precum și alinierea țării noastre la standardele Uniunii Europene în acest sector.

În anul 2015, 88 de state și regiuni au benificiat de asistență din partea României, bugetul total alocat pentru dezvoltarea acestora fiind de 154 milioane de dolari. Dintre acestea, principalul beneficiar a rămas Republica Moldova (18.5 milioane de dolari), urmată de Serbia (1.7 milioane dolari), Siria (1.5 milioane) și Tunisia (1.4 milioane dolari). 

Totodată, România a intervenit cu ajutor umanitar în trei situații de criză: Serbia (247.000 dolari), Nepal (52.000 dolari) și Siria (445.000 dolari). Legea votată ieri prevede ca dialogul dintre instituțiile publice și partenerii relevanți în domeniu să fie facilitat de un Comitet Consultativ care va funcționa în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Din componența acestuia vor face parte reprezentanți ai instituțiilor specializate, ai societății civile, mediului academic și mediului de afaceri.

În 2015, în cadrul programului RoAid, 21 de ministere și instituții publice au contribuit la bugetul total după cum urmează: Ministerul Educației (30 milioane doalri), Ministerul Afacerilor Externe (1.9 milioane dolari), Ministerul Afacerilor Interne (522.000 dolari), Ministerul Apărării Naționale (62.000 dolari), Camera Deputaților (20.000 dolari). 

Detalii aici.