Cursul se desfășoară în perioada 17-21 octombrie și este organizat de Ministerul Afacerilor Externe, în cooperare cu Ministerul Apărării Naționale și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare.

La ediția din acest an participă 26 de cursanți din Armenia, Belarus, Egipt, Georgia, Republica Moldova, Palestina, Serbia, Ucraina și România.

În decurs de o săptămână, cursanții vor parcurge o serie de module teoretice privind dezvoltarea capacităților în situații post-conflict și la un exercițiu practic, desfășurat în teren, care contribuie la pregătirea necesară unei participări efective la misiuni civile în acest domeniu, potrivit unui comunicat MAE.

Activitățile teoretice și practice ale cursului sunt susținute de experți din cadrul Organizației Națiunilor Unite, Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE), Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Muncii, precum și de experți din ONG-uri de profil din țară și din străinătate.

Luni, în deschiderea cursului, secretarul de stat Victor Micula a subliniat importanța pe care România o acordă domeniului reconstrucției post-conflict și stabilizării, între prioritățile tematice ale politicii sale externe.

Totodată, secretarul de stat în MAE a precizat că accentul pus pe creșterea rezilienței statelor membre UE și a vecinilor Uniunii, unii dintre ei aflați în situații de post-conflict, este una dintre cele cinci priorități stabilite de Strategia Globală pentru Politică Externă și de Securitate a UE.

Prin organizarea acestui curs, România dorește să consolideze expertiza națională și a statelor partenere în domeniul reconstrucției și stabilizării post-conflict, ca mijloc de a contribui, prin formare de specialiști pregătiți să asume misiuni internaționale, la mai buna gestionare a crizelor, la stabilitatea și securitatea UE și a vecinătății sale estice și sudice, la prevalența principiilor ONU în soluționarea pașnică și durabilă a conflictelor.

"Conflictele actuale și situațiile post-conflict sunt tot mai complexe. Gestionarea lor necesită alcătuirea unor misiuni integrate, cu dimensiune militară și dimensiune civilă, sau misiuni civile și militare care acționează în același teatru, în același timp. De aceea, încurajăm participarea la acest curs a mai multor categorii de experți civili, dar și militari", a subliniat Micula.