Comisarul UE pentru cooperare internațională și dezvoltare, Neven Mimica, oferă detalii despre modul în care noua schemă de investiții UE, anunțată de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, va funcționa, pentru EurActiv.com.

Președintele Comisiei UE, Jean-Claude Juncker, a anunțat un nou "plan european de investiții externe" în discursul său despre Starea Uniunii. Ce este și cum va funcționa?

Planul european de investiții externe (EEIP) este o abordare inovatoare pentru a stimula investițiile în țările din Africa și din vecinătatea UE. Aceste investiții contribuie la creștere și incluziv la crearea de locuri de muncă durabile, în special în sectoarele socio-economice, cum ar fi energia durabilă, infrastructura socială sau sprijinirea microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii.

EEIP este format din trei piloni complementari: Primul oferă un acces îmbunătățit la finanțare. În centrul său se află un nou fond european pentru dezvoltare durabilă (EFSD), care combină facilități de investiții existente cu o nouă garanție. Această garanție va fi transmisă instituțiilor finanțatoare intermediare, care, la rândul său, va acorda sprijin - prin credite, garanții sau produse similare - beneficiarilor finali, cum ar fi companiile private.

Al doilea pilon se axează pe asistența tehnică, în scopul de a contribui la dezvoltarea de proiecte atractive financiar și mature. A treia categorie include acțiuni de îmbunătățire a mediului general de afaceri, de exemplu prin abordarea bunei guvernări, combaterea corupției, eliminarea barierelor din calea investițiilor și a distorsiunilor pieței.

Cu o intrare de 3.35 de miliarde de euro din bugetul UE și Fondul European de Dezvoltare (EDF), EEIP va sprijini garanții inovatoare și instrumente similare în sprijinul investițiilor private, care să îi permită să mobilizeze până la 44 miliarde de euro de investiții. În cazul în care statele membre și alți parteneri se potrivesc cu contribuția UE, suma totală ar putea ajunge la 88 de miliarde de euro.

Este acest lucru separat de, sau complementar, Fondul fiduciar de urgență pentru Africa, a anunțat anul trecut, la summitul Valletta privind migrația?


Fondul fiduciar de urgență al Uniunii Europene pentru Africa și Planul de investiții externe ale UE sunt două instrumente distincte, ale căror obiective sunt complementare, dar nu identice între ele.

Fondul de urgență al UE a fost stabilită la Summit-ul de la Valletta la 12 noiembrie 2015, în scopul de a sprijini toate aspectele legate de stabilitate și de a contribui la o mai bună gestionare a migrației, precum și abordarea cauzelor profunde ale destabilizării, deplasările forțate și migrația ilegală.

Acest lucru se va realiza prin intermediul unor programe de promovare a rezilienței, oportunități economice și egale, de securitate și de dezvoltare și care să abordeze abuzurile împotriva drepturilor omului. Fondul fiduciar este menit să completeze instrumentele existente ale UE, cadrele naționale și regionale, precum și programele bilaterale ale statelor membre ale UE, prin asigurarea unui răspuns rapid și flexibil la provocările legate de migrație, așa cum se reflectă în caracterul său ca instrument de urgență.

Planul de investiții externe în schimb urmărește o perspectivă pe termen mijlociu-lung. Obiectivul său principal este reducerea și, pe termen lung, eradicarea sărăciei și combaterea cauzelor profunde economice ale migrației ilegale. Aceasta va contribui, de asemenea, la alte obiective pe termen lung, cum ar fi stimularea dezvoltării economice, sociale și de mediu durabilă și favorabilă incluziunii; sau consolidarea și sprijinirea democrației, a statului de drept, buna guvernare, drepturile omului, egalitatea de gen.

Ați avut vreun indiciu - sau chiar un angajament - din statele membre ale UE, care se vor intensifica și se potrivesc cu contribuțiile UE?

Abordarea cauzelor profunde ale migrației ilegale în țările partenere este și trebuie să fie un efort comun al UE și al statelor noastre membre, în strânsă colaborare cu alți parteneri.

Avem un interes deosebit să coopereze îndeaproape cu statele membre în elaborarea și punerea în aplicare a noului Plan de investiții externe și să declanșeze investiții suplimentare substanțiale în țările noastre partenere.

Prin urmare, desigur, ne-am consultat îndeaproape cu statele membre, chiar înainte de prezentarea propunerii. Aceasta implică pe deplin statele membre în structura de conducere a noului Fond european pentru dezvoltare durabilă, indiferent dacă contribuie sau nu financiar. Dar, desigur, ambiția noastră este de a atrage contribuții semnificative din partea lor.

Propunerea, prin urmare, stabilește stimulente importante pentru astfel de contribuții: statele membre pot contribui în numerar, dar, de asemenea, în garanții.

Ar exista doar riscul de pierdere secundă, în timp ce riscul primei pierderi ar fi suportată de către UE. Și au putut aloca contribuția atât tematic și geografic.

Pe baza acestor propuneri și discuțiile avute până în prezent cu statele membre sunt foarte încrezător că vor aduce contribuții semnificative.

Care sunt criteriile pentru a decide dacă EEIP este un succes? Cum veți măsura?

EEIP va fi un succes dacă furnizează investițiile suplimentare și în cazul în care aceste investiții se traduc într-o creștere durabilă și locuri de muncă în țările partenere. Acesta va fi un succes dacă ne ajută asigură ca migrația în viitor să devină o alegere, mai degrabă decât să fie o necesitate.

Criteriile exacte și indicatorii vor fi definite prin structura de guvernare a noii EFSD pentru diferitele domenii și proiecte de investiții.

Rezultatele vor fi raportate anual Parlamentului European și Consiliului. De asemenea, vom publica un raport anual de activitate care oferă o imagine de ansamblu a proiectelor finanțate. In plus, pentru fiecare operațiune, un plan de comunicare va fi pregătit de către finanțatori eligibili selectați pentru a prezenta proiectele și rezultatele.

În propunerea Consiliului, bugetul pentru 2017 pentru Europa la nivel mondial este în scădere cu 10%. Cum are Comisia de gând să finanțeze această nouă inițiativă privind dezvoltarea (și Fondul de urgență pentru Africa), cu un astfel de buget strâns?

Finanțarea va proveni din bugetul UE, precum și din alte surse, inclusiv Fondul european de dezvoltare. Acesta va consta în fonduri UE în valoare totală de 3.35 miliarde de euro, până în 2020. Fondurile suplimentare ar putea proveni de la statele membre și alți parteneri. În cazul în care statele membre contribuie garantat, volumul total de investiții ar ajunge până la 62 de miliarde de euro.

În cazul în care acestea se potrivesc, ar genera investiții totale de până la 88 de miliarde de euro.

Statele membre au contribuit în mod nesemnificativ la Fondul de urgență pentru Africa până în prezent, mai puțin de 90 de milioane de euro în total. Vă așteptați la mai multe contribuții în viitor?

Nu sunt de acord că contribuțiile statelor membre la Fondul de urgență pentru Africa primite până în prezent sunt nesemnificative. 25 de state membre și-au confirmat participarea lor, precum și doi donatori din afara UE (Norvegia și Elveția). Olanda contribuie cu 15 milioane €, Belgia și Italia cu 10 milioane €, iar Danemarca cu 6 milioane €. Acestea sunt sume semnificative.

Dar, într-adevăr, contribuțiile sunt foarte departe de potrivire cu contribuția la nivelul UE. Suntem în discuții strânse cu statele membre cu privire la avantajele Fondului fiduciar care reunește resurse din diferite surse și asigură o abordare strategică, cuprinzătoare și, în același timp, flexibilă, cu o implementare rapidă a proiectului.

Sper că acest lucru va convinge statele membre cu privire la meritele pe care e vor avea dacă aduc contribuții suplimentare.

Fondul fiduciar de urgență pentru Africa este de asemenea deschis participării sectorului privat. Ați beneficiat de contribuții semnificative?

Entitățile private pot contribui la Fondul UE pentru Africa (prin donații), în conformitate cu Acordul său constitutiv. Pentru moment, nu a fost primit nici un donații din sectorul privat.