Consiliul UE a aprobat luni concluzii care stabilesc prioritățile Uniunii Europene în cadrul celei de a 76-a Adunări Generale a Organizației Națiunilor Unite (septembrie 2021 – septembrie 2022).

Consiliul Uniunii Europene subliniază că multilateralismul rămâne cel mai eficace mijloc de guvernare a relațiilor mondiale într-un mod care să aducă beneficii tuturor. Din acest motiv, UE și statele sale membre vor continua să îl sprijine aducând laolaltă actori mondiali în vederea găsirii unor soluții mondiale comune, pentru a garanta o lume mai sigură și mai stabilă și o redresare mondială durabilă și favorabilă incluziunii în urma pandemiei de COVID-19.

UE și statele sale membre vor continua să sprijine ONU ca forum indispensabil pentru cooperarea internațională și ca piatră de temelie a sistemului multilateral, care se întemeiază pe respectarea dreptului internațional, inclusiv a dreptului internațional al drepturilor omului și a dreptului internațional umanitar.

În acest context, Uniunea Europeană va continua să contribuie la punerea în aplicare efectivă a reformelor Națiunilor Unite, conlucrând în direcția unei ONU care să fie adecvată scopului urmărit și adaptată la provocările mondiale și la geopolitica secolului al XXI-lea.

Pentru cea de a 76-a Adunare Generală a ONU, UE se va concentra asupra priorităților-cheie, cum ar fi o reconstruire mai bună după pandemia de COVID-19, transformarea lumii într-un loc mai sigur și promovarea păcii și a securității, câștigarea cursei împotriva schimbărilor climatice și restabilirea relației cu natura și modelarea agendei digitale mondiale.

”Concluziile afirmă că, într-o lume în schimbare rapidă, existența unui parteneriat puternic și dinamic între UE și ONU este mai importantă decât oricând și că această cooperare ar trebui consolidată prin instituirea unui summit UE-ONU periodic”, potrivit unui comunicat al Consiliului.