România trebuie să îmbunătățească aplicarea legislației și să asigure finanțarea necesară pentru a proteja drepturile persoanelor cu dizabilități și ale femeilor victime ale violenței, apreciază comisarul Consiliului Europei, Dunja Mijatovici.

Comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului, Dunja Mijatovici, a publicat joi concluziile vizitei pe care a făcut-o în România, în noiembrie, anul trecut.

"Există obstacole sistemice care îngreunează în mod serios protejarea efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități în România", a declarat comisarul Consiliului Europei pentru Drepturile Omului.

Raportul său vizează drepturile persoanelor cu dizabilități, violența împotriva femeilor și reforma în curs a sistemului judiciar și a legislației penale.

Comisarul observă că, în pofida unui cadru legislativ și politic îmbunătățit, sunt necesare măsuri ample pentru a remedia lacunele în ceea ce privește protejarea drepturilor persoanelor cu dizabilități. Prin urmare, Mijatovici cere autorităților române să clarifice mandatele instituțiilor responsabile, să întărească monitorizarea și să consolideze colaborarea cu ONG-urile.

Comisarul Mijatovici este în mod special preocupată de subfinanțarea sistemului de asistență socială pentru adulți și copii cu dizabilități.

În acest context, ea regretă faptul că recent, după redactarea raportului său, Parlamentul a adoptat Legea bugetului pe 2019 care nu garantează alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru sprijinirea sistemului de protecție a copilului și a îngrijirii sociale pentru persoanele cu dizabilități. Aceste evoluții pot avea consecințe grave pentru respectarea drepturilor omului în rândul copiilor cu sau fără dizabilități și a adulților cu dizabilități din România.

Totodată, comisarul solicită autorităților române să abroge legislația actuală care permite plasarea persoanelor cu dizabilități în instituții închise. Ea mai recomandă luarea de măsuri urgente pentru a atenua cele mai grave încălcări ale drepturilor omului cauzate de aceste plasări.

În ceea ce privește violența împotriva femeilor, comisarul solicită autorităților să pună în aplicare în mod eficient legislația existentă și să demonstreze un angajament mai puternic față de protejarea femeilor împotriva violenței. Ea îndeamnă autoritățile să îmbunătățească colectarea datelor, să aloce resurse suficiente Agenției Naționale pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați și autorităților județene și locale și să încurajeze cooperarea între instituțiile statului și societatea civilă.

Comisarul mai solicită autorităților să dezvolte rețeaua de adăposturi pentru victimele violenței domestice, să se asigure că ordonanțele de protecție sunt aplicate în mod sistematic și să îmbunătățească accesul la justiție pentru femeile victime ale violenței domestice.

Raportul abordează și problema modificării legilor Justiției și legislației penale, subliniind importanța menținerii independenței sistemului judiciar. Dujna Mijatovici îndeamnă autoritățile de la București să pună în aplicare recomandările Comisiei de la Veneția și ale GRECO.