Începând cu 22 octombrie 2019, Agenția Română de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare (RoAid) este membră a Rețelei Europene a Practicienilor în domeniul cooperării pentru dezvoltare.

Fondată în 2007, Rețeaua reunește experți din organizațiile europene de cooperare pentru dezvoltare și din cadrul UE, cu scopul de a împărtăși informații, experiențe și de a crea sinergii pentru armonizarea politicilor europene de dezvoltare și de a asigura o politică de cooperare eficientă în întreaga lume.

Prin activitățile sale, Rețeaua contribuie la instituirea unui cadru contractual și financiar simplificat și viabil pentru proiectele de cooperare pentru dezvoltare ale UE, consolidarea parteneriatelor între membri, precum și cele cu Comisia Europeană, în special în cadrul cooperării delegate, mobilizarea expertizei publice europene, construirea de noi relații cu alți actori de dezvoltare pentru a contribui la o arhitectură europeană a cooperării internaționale mai cuprinzătoare.

Potrivit MAE, pe 30 mai 2019, RoAid și-a manifestat interesul de a deveni membră a Rețelei Europene a Practicienilor în domeniul cooperării pentru dezvoltare, cea mai importantă platformă pentru transferul de expertiză, coordonare și armonizare a organizațiilor europene din domeniul cooperării pentru dezvoltare.

După primirea documentației, Comitetul Director al Rețelei, în cadrul reuniunii sale din 20 septembrie 2019, a evaluat favorabil eligibilitatea RoAid, iar în cadrul Adunării Generale membrii Rețelei au votat în unanimitate în favoarea admiterii RoAid ca membru.

Agenția din România se va alătura celor 16 membri ai Rețelei, reprezentând 14 țări ale Uniunii Europene.