Reprezentantul Permanent al României la ONU, ambasadorul Ion Jinga a co-prezidat marți, la sediul ONU din New York, reuniunea comună a Consiliului Economic și Social (ECOSOC) și a Comisiei pentru Consolidarea Păcii (PBC).

Anul acesta, subiectul evenimentului comun a fost dedicat Conexiunilor dintre schimbările climatice și consolidarea și permanentizarea păcii în regiunea Sahel.

"Ambasadorul Ion Jinga a salutat decizia comună de a discuta situația din Sahel din perspectiva impactului schimbărilor climatice asupra păcii și securității în regiune, având în vedere faptul că aceasta se confruntă cu riscuri multidimensionale și are nevoie urgentă de coordonare integrată, analiză și sprijin din partea comunității internaționale", informează Misiunea Permanentă a României pe lângă Națiunile Unite.

Subliniind că „efectele schimbărilor climatice, cum ar fi deșertificarea, seceta, inundațiile, insecuritatea alimentară, reprezintă amenințări la adresa generațiilor viitoare și asupra dezvoltării”, Reprezentantul Permanent al României la ONU a apreciat că ECOSOC și PBC pot sprijini regiunea Sahel în combaterea provocărilor impuse de schimbările climatice și în procesele de permanentizare a păcii prin coordonare și coerență politică, construirea de parteneriate, mobilizarea resurselor și încurajarea leadershipului și a eforturilor naționale.

„În baza mandatului lor, ECOSOC și PBC pot acorda expertiză și sprijin, acționând împreună și în complementaritate, în promovarea responsabilității naționale și regionale și în susținerea inițiativelor locale”, a afirmat Ion Jinga.

El a arătat că schimbările climatice se află între prioritățile agendei ONU și că abordarea cauzelor profunde ale conflictelor presupune acțiuni coerente care să implice întregul sistem instituțional al organizației: „O pace durabilă nu poate exista fără dezvoltare durabilă, iar pentru aceasta țările din Sahel au nevoie de investiții pentru dezvoltare. Ele au, de asemenea, nevoie de sprijin durabil din partea comunității internaționale pentru a construi pacea și a combate extremismul violent, pentru a construi societăți reziliente și a combate schimbările climatice”.