Vicepreședintele Comisiei Europene, Maroš Šefčovič, a vorbit joi la București despre implicațiile propusei Uniuni Energetice, între care asigurarea accesului la energie pentru toți, în perspectiva țintelor de dezvoltare globală 2030.

Comisarul european pentru Uniune Energetică a explicat în cadrul Forumului de la București că România poate deveni un „hub pentru energie” în regiunea centrală și de sud-est a Europei, având în vedere poziționarea sa geostrategică, resursele pe care le deține și experiența istorică în domeniu. 

Šefčovič a vorbit și despre importanța punerii în aplicare a unui plan de acțiune pentru Uniunea Energetică, acesta putând contribui la acces mai bun la resursele energetice pentru toți cetățenii. 

„10% dintre cetățenii europeni nu își pot plăti facturile la energie”, a amintit Šefčovič. Piața energetică comună ar putea veni cu răspunsuri la aceste probleme.

În același timp, a mai spus acesta, 1,3 miliarde de oameni la nivel global nu au acces la electricitate, așadar reducerea sărăciei în accesul la resurse energetice trebuie să rămână un obiectiv al politicilor europene. 

Energia nu mai poate fi gândiră separat de schimbările climatice, iar eficiența energetică trebuie considerată o nouă sursă de energie, a mai spus Comisarul european.

În opinia, sa, România îndeplinește toate condițiile pentru a își consolida rolul de hub pentru energie în regiunea central-estică a Europei. În ceea ce privește țintele asumate de România în domeniul energiei și mediului, Šefčovič a spus că România progresează foarte bine, țintele pentru 2030 fiind atinse aproape integral. Este vorba despre reducerea gazelor de seră, producția energiei din surse regenerabile, eficiența energetică. 

De asemenea, este importantă realizarea de proiecte complexe atât în domeniul infrastructurii energetice cât și în dezvoltarea de noi tehnologii. „Să nu uităm că există fonduri europene de șase miliarde de euro prin programul Horizon 2020 de cercetare în domeniul energiei, iar 20% din bugetul UE merge către proiecte din domeniile energiei și schimbărilor climatice”, a mai spus Vicepreședintele Comisiei Europene. 

Discursul integral al comisarului european - in limba engleza - poate fi citit aici.

Vicepreședintele Šefčovič s-a întâlnit la București cu mai mulți oficiali din Guvern și a subliniat următoarele:

  • România este aproape de îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru anul 2020;
  • exploatarea la maximum a potențialului românesc în domeniul eficienței energetice va avea ca rezultat reducerea costurilor, investiții crescute și dezvoltarea anumitor sectoare economice (construcții, de exemplu), în paralel cu crearea de oportunități pentru crearea de locuri de muncă;
  • România poate continua să joace un rol important în regiune, în special prin dezvoltarea gradului de interconectare, acest lucru putând duce la reducerea dependenței de Rusia, ca singur furnizor de energie, sau la posibilitatea de a exporta supraproducția de electricitate pe piețele europene;
  • sprijinul României este important atât pentru elaborarea și promovarea Uniunii energiei, cât și pentru punerea în practică a obiectivelor sale.

Țintele Uniunii Europene, în Strategia energetică 2030

  • 40% reducere în emisiile cu efect de seră comparativ cu 1990
  • cel puțin 27% proporția consumului de energie regenerabilă
  • cel puțin 27% economii de energie comparativ cu cele realizate în mod obișnuit 

Energia, în obiectivele de dezvoltare sustenabilă - Agenda ONU 2030 

Obiectivul nr.7 Asigurarea accesului la surse sigure, sustenabile și moderne de energie, pentru toți 

7.1. Până în 2030 asigurarea accesului universal la servicii energetice sigure, sustenabile și moderne 

7.2. Creșterea substanțială a proporției de energie regenerabilă în mixul global până în 2030.

7.3. Dublarea ratei globale a îmbunătățirii în eficiența energetică până în 2030

7.4. a) până în 2030, creșterea cooperării internaționale pentru a facilita accesul la resurse și tehnologii energetice curate, inclusiv energie regenerabilă, eficiență energetică, promovarea investițiilor în infrastructura energetică și tehnologiilor curate

b) Până în 2030 extinderea infrastructurii și upgrade al tehnologiei pentru furnizarea serviciilor energetice moderne și sustenabile pentru toți, în țările în curs de dezvoltare. 


Acest proiect face parte din planul național de lucru al României pentru Anul European pentru Dezvoltare 2015 (AED2015) și este finanțat de Comisia Europeană și de Ministerul Afacerilor Externe al României. Organizația EurActiv România este singura responsabilă de conținutul acestui material și în niciun context acesta nu poate fi privit ca o reflexie a poziției Uniunii Europene.