"Viitorul șef al Comisiei Europene ar trebui să fie o femeie", mai spune Cox, director Concord Europe.

Prezentă la București pentru conferința "Agenda 2030: Parteneriate pentru Dezvoltare Durabilă”, organizată de Fond România în contextul Președinției române a Consiliului UE, Tanya Cox, director al Concord Europe, a vorbit cu EURACTIV România despre importanța dezvoltării durabile, Agenda 2030, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, alegerile europarlamentare și rolul viitorului președinte al Comisiei Europene în prioritizarea dezvoltării durabile.

Scopul reuniunii de la Palatul Parlamentului a fost de a încerca găsirea unor modalităţi pentru a îndeplini mai multe obiective ale Agendei 2030, iar Declaraţia de la Bucureşti va fi folositoare pentru că ”aminteşte oamenilor de importanţa Agendei 2030”, aceasta trebuind prioritizată, ”poate într-o manieră mai rapidă decît a fost cazul în ultimii ani”.

Agenda 2030, propusă de Națiunile Unite la finele lui 2015, reprezintă un program universal de acțiune globală în domeniul dezvoltării durabile, ce cuprinde 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD).

Cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă acoperă o gamă largă de tematici care promovează acțiunea globală în trei arii de dezvoltare durabilă principale: economie, societate și mediu. Cele 17 ODD-uri se adresează în egală măsură atât statelor și regiunilor subdezvoltate, cât și celor dezvoltate.  

Referitor la ambițioasele ODD, Tanya Cox consider că principala restanță e refuzul Comisiei Europene de a elabora o strategie europeană.

”Din perspectiva UE, principala restanță este refuzul Comisiei Europene de a elabora o strategie UE care să ghideze activitatea întregii Uniuni în privinţa implementării angajamentelor privind dezvoltarea durabilă. De ce e important: datorită subsidiarităţii şi separării competenţelor. UE e responsabilă pentru anumite aspecte - comerţul e unul dintre exemple. Dacă CE refuză să elaboreze o strategie europeană care să combine competențele de la nivelul statelor membre cu competențele lor, atunci agenda privind dezvoltarea durabilă nu poate progresa”, spune directoarea Concord Europe, adăugând că recentul document de reflecţie publicat de Comisie ”e poate mai bine decât nimic, dar e prea puţin şi prea târziu”.

În ceea ce privește relaţiile externe, comisarul european pentru dezvoltare a avut ”un rol cheie pentru propunerea unei noi politici, care ”reflectă Obiectivele de Dezvoltare Durabilă - e vorba de consensul european privind dezvoltarea - şi asta a fost de ajutor pentru a începe să modelăm acţiunea europeană, oferind, poate, o direcţie unor zone prioritare, redirecţionând uşor modul în care UE intenţionează să acţioneze în domeniul cooperării pentru dezvoltare”. Acest consens european privind dezvoltarea a reprezentat un bun pas înainte.

Viitorul șef al Comisiei Europene ar trebui să fie o femeie 

Cum se vor desfășura lucrurile în privinţa dezvoltării durabile după instalarea viitoarei Comisiei Europene depinde și de cine va fi președintele ei.

”E extrem de important (viitorul şef al Comisiei Europene). În primul rând, ar trebui să fie o femeie. În al doilea rând, ar trebui să fie cineva care crede cu tărie în dezvoltarea durabilă. E absolut esenţial. Şi trebuie să creadă şi în principiile care se află la baza Agendei 2030, precum conceptul «de a nu lăsa pe nimeni în urmă». Şi trebuie să ne asigurăm ca fiecare ţară să trăiască respectând resursele planetei”, susține Tanya Cox, care crede că e posibilă reducerea inegalităților la nivel global.

 

"Situația în care trăiesc unii oameni e atât de gravă, nu au apă potabilă, nu au canalizare, copiii lor nu au posibilitatea de a merge la şcoală, au probleme în găsirea unui loc de muncă. Şi, totuşi, sunt multe tendinţe în lume, spre exemplu evoluţia tehnologică,  care ar putea avea un rol pozitiv, dacă ar fi folosite corect, ar reduce inegalităţile şi ar elimina decalajele dintre oameni. Dar, dacă nu li se acordă atenție, pot avea, pe de altă parte, un impact negativ asupra oamenilor care sunt deja marginalizați și excluși. Spre exemplu, jumătate din populație nu are încă acces la internet, și, totuși, tehnologia inteligentă și inteligența artificială sunt viitorul. Un dolar pe zi e greu de imaginat cât de puțin înseamnă. Cu toate acestea, sunt foarte mulți oameni care trăiesc cu mai puțin de un dolar. Situația se îmbunătățeste, dar mai sunt multe de făcut”,

explică directoarea Concord Europe.

Ținând cont de disparități uriașele dintre oameni în acest moment, conceptul de «a nu lăsa pe nimeni în urmă» e esențial pentru a asigura bunăstarea tuturor, acesta fiind una dintre chestiunile-cheie pentru Concord Europe. 

La conferința de la București, platforma europeană a prezentat un document strategic ”How will you work for sustainable development?” prin care liderilor europeni și, în special, comisarilor europeni li se transmite că trebuie să prioritizeze dezvoltarea durabilă în toate domeniile de politici: ”Nu se pot ocupa (de dezvoltarea durabilă), spre exemplu, doar comisarul pentru mediu sau cel pentru dezvoltare şi cooperare internaţională, ale căror mandate includ şi această chestiune. Fiecare comisar trebuie să o prioritizeze şi, mai mult, nu trebuie doar să prioritizeze dezvoltarea durabilă în toate cele patru dimensiuni: social, economic, de mediu şi guvernanţă. Trebuie să încerce să creeze sinergii între diferitele domenii de politici şi să încerce să creeze legături între aceste domenii, astfel încât impactul fiecăreia dintre aceste politici să fie mai mare”.

”Făcând acest lucru, ei evită să submineze în orice fel, prin acţiunile lor, munca unui alt comisar în domeniul dezvoltării durabile. Uneori, suntem preocupaţi de politica comercială sau de politica agricolă, întrucât uneori acţiunile întreprinse de UE, şi nu doar de către comisari, ci şi de către statele membre, sunt contraproductive pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă pe care încercăm să le atingem. Vrem să fim siguri că liderii UE acordă o mai mare atenţie dezvoltării durabile”, precizează Cox.

Soluționarea inegalităților 

Referitor la campania pentru europarlamentare și programele partidelor politice, Tanya Cox declară că unele iau ”foarte în serios” agenda privind dezvoltarea durabilă. În special agenda social-democrată s-a îndreptat foarte mult către dezvoltarea durabilă, în mod particular, spre combaterea inegalităţilor, una dintre prioritățile importante din perspectiva Concord Europe:

 

"Avem inegalităţi în interiorul Europei, aşa cum avem inegalităţi în toată lumea. Avem şi inegalităţi în interiorul fiecărei ţări. În general, inegalităţile încep - şi accentuez acest cuvânt - încep să se reducă între ţări, evident că sunt în continuare diferenţe uriaşe. Dar inegalităţile din interiorul statelor sunt în creştere. Avem oamenii bogaţi care acumulează din ce în ce mai multe averi, în timp ce săracii sunt lăsaţi din ce în ce mai mult în urmă. Din perspectivă noastră, soluţionarea inegalităţilor trebuie să fie o prioritate absolută, atât pentru Europa, cât şi pentru alte ţări”. 

Implicarea tinerilor

 În actuala campanie, liderii europeni și-au concentrat atenția destul de mult pe tineri, în condițiile în care prezența acestora la ultimele alegeri europarlamentare e foarte redusă. Tanya Cox consideră că tinerii pot face diferența, inclusiv în zona dezvoltării durabile.

În sprijinul afirmației sale, Cox dă ca exemplu Belgia – țara în care locuiește – unde discuţia era dominată de migraţie şi securitate, iar în prezent, după ce tinerii au ieșit în stradă pentru a cere măsuri de combatere a schimbărilor climatice, ”aproape la fiecare program de ştiri auzi despre climă şi nu despre migraţie”.

”Ce înţeleg eu de aici e că politicienii sunt eminamente influenţabili, dar trebuie să faci acest lucru într-un mod corect. Tinerii pot avea o influenţă foarte semnificativă, la fel toată lumea. Trebuie doar să iei atitudine şi să-ţi transmiţi mesajul mai tare şi mai clar pentru a putea fi auzit. Noi, cei din societatea civilă, o facem adesea într-o manieră axată pe politici, dar e important să transmiţi un mesaj şi în stil de campanie”.