UNHCR, Agenția ONU pentru Refugiați, solicită suspendarea temporară a tuturor transferurilor solicitanților de azil către Ungaria din alte state europene, în temeiul Regulamentului Dublin.

Acest regulament este un instrument al UE care determină ce stat european este responsabil de examinarea cererii unui solicitant de azil.

"Situația solicitanților de azil din Ungaria reprezenta deja un motiv de de îngrijorare profundă pentru UNHCR: în aceste condiții, intrarea în vigoare a noii legi, care prevede detenție obligatorie pentru solicitanții de azil, duce la o înrăutățire a situației", a declarat Filippo Grandi, Înaltul Comisar al Națiunilor Unite pentru Refugiați.

"Având în vedere înrăutățirea situației solicitanților de azil în Ungaria, îndemn statele să suspende orice transfer Dublin solicitanților de azil în această țară până când autoritățile din Ungaria aliniază practicile și politicile naționale la legislația europeană și internațională", a adăugat el.

Potrivit unui comunicat, Înaltul Comisar a spus că el a fost "încurajat" de decizia luată de Comisia Europeană de a colabora cu autoritățile maghiare, cu scopul de a aduce noua legislație și practica din Ungaria, în conformitate cu legislația UE, dar a menționat că "sunt necesare măsuri urgente pentru a îmbunătăți accesului la azil în Ungaria".

UNHCR și-a exprimat în mod repetat îngrijorarea cu privire la situația refugiaților și solicitanților de azil care sosesc în Ungaria, atât autorităților cât și UE, subliniind faptul că barierele fizice și politicile restrictive au dus practic la interzicerea accesului la teritoriu și azil.

"Măsurile de urgență" incluse în legea modificată privind azilul în Ungaria, extind aplicarea  detenției obligatorii a solicitanților de azil și conduc la expulzarea din țară oricărei persoane care intră în țară ilegal, ceea ce reprezintă o încălcare a obligațiilor țării în conformitate cu dreptul internațional.

Din momentul intrării în vigoare la 28 martie, solicitanții de azil nou-veniți, inclusiv copiii, sunt deținuți pe toată durata procedurilor lor de azil în containere de transport maritim, înconjurate de garduri înalte de sârmă ghimpată aflate la frontieră. În 7 aprilie, 110 de persoane, inclusiv patru copii neînsoțiți și copii însoțiți de familie se aflau în aceste containere.

 

"Deși am luat act de eforturile recente ale autorităților de a aborda problema violenței poliției, suntem în continuare foarte preocupați de rapoarte extrem de îngrijorătoare cu privire la incidente grave de maltratare și violență împotriva persoanelor care trec granița în Ungaria, implicând inclusiv agenți statali",

 

a spus Grandi.

"Aceste practici inacceptabile trebuie să înceteze și îndemn autoritățile ungare să investigheze în continuare orice acuzație de abuz și violență", a adăugat el.

În decembrie 2016, UNHCR a prezentat UE și statelor membre o serie de propuneri menite să îmbunătățească distribuirea cererilor de azil între statele membre.

De asemenea, Înaltul Comisar a solicitat Uniunii Europene să adopte un sistem simplificat de azil care să permită identificarea, înregistrarea și procesarea rapidă și eficientă a nou-veniților.

"Acest lucru este esențial pentru a asigura accesul la protecție pentru cei care au nevoie de ea și pentru a restabili încrederea publicului", a spus el.

"Este important ca în multe state UE și candidate sistemele de azil condițiile de primire să fie îmbunătățite în continuare. Acest lucru va contribui la diminuarea mișcărilor secundare neregulate și a dependenței de călăuze. Aceasta va conduce, de asemenea, la reducerea presiunii actuale de la frontiera sudică a Ungariei. Investiția în integrarea solicitanților de azil și refugiaților trebuie să fie, de asemenea, o parte integrantă a ecuației", a mai spus Grandi.