SPECIAL REPORT / Potrivit Comisiei Europene, stimularea inovării și cercetării în sectorul agricol este un element cheie în cazul în care agricultorii din UE ar produce mai mult cu mai puțin efort, și ar furniza hrana pentru miliarde de oameni.

În încercarea de a ajuta agricultura UE să se adapteze viitoarelor nevoi nutriționale, noua Politică Agricolă Comună (PAC) pentru 2014 - 2020 are drept scop reducerea discrepanței  existente între cercetare și practicile agricole.

 "Viitoarea agricultură va fi (o) agricultură a cunoașterii", a subliniat recent Phil Hogan, Comisarul pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, într-un interviu realizat de EurActiv.

>> Vezi articolul: Hogan: Empowering women farmers in developing countries is ‘absolutely crucial’ (Hogan: Emanciparea femeilor fermieri din țările în curs de dezvoltare este "absolut esențială")  

Hrănirea lumii
Este de așteptat ca populația globală să crească de la 7,3 miliarde în prezent la 9,7 miliarde în 2050, potrivit estimărilor ONU, ceea ce înseamnă că producția de alimente va trebui să se dubleze pentru a satisface nevoile nutriționale.

Conform Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU, există aproximativ 795 milioane de oameni subnutriți la nivel global, cu 167 milioane mai puțini în ultimul deceniu, și cu 216 milioane mai puțini decât între anii 1990-1992. Declinul este mai pronunțat în regiunile în curs de dezvoltare, în ciuda creșterii semnificative a populației.

Pentru țările aflate în curs de dezvoltare, ponderea persoanelor subnutrite comparativ cu totalul populației a scăzut de la 23,3% între 1990-1992 la 12,9%. 

Raportul „Statul insecurității în alimentație la nivel mondial” (The State of Food Insecurity in the World) subliniază faptul că, în multe dintre țările care nu au reușit să atingă obiectivele internaționale de diminuare a foametei, dezastrele naturale și cele provocate de om sau de instabilitatea politică au condus la crize prelungite cu o creștere a vulnerabilității și insecurității alimentare pentru o mare parte a populației.

O Politică Agricolă Comună (PAC) mai puternică și mai inovatoare este esențială pentru a satisface o viitoare cererea la nivel mondial ce va crește cu 60% până în 2050,

a declarat Copa-Cogeca, organizația agricultorului UE, într-un EUFoodChat organizat de EurActiv săptămâna trecută.  

Îndrumări Eronate
Însă Federația Internațională a Mișcărilor Organice Agricole (IFOAM) a declarat pentru EurActiv că problema legată de alimentație la nivel global a fost de multe ori abordată „dintr-o perpectivă greșită”.

Concentrarea în întregime pe intensificarea producției este greșită și abia susțiene dependența colectivă asupra sistemele de producție industrială și consum agro-alimentar, care nu corespund nevoilor oamenilor, distrugând în același timp mediul înconjurător,

a declarat Eric Gall, Director Politici al Federației Internaționale a Mișcărilor Organice Agricole (IFOAM) a UE.

Acesta a continuat, spunând că alimentația și agricultura ecologice au avut o abordare holistică, asupra întregului sistem, în ceea ce privește alimentația și agricultura.

„Acestea sunt introduse în mod unic pentru a aborda provocările globale complexe și interdependente cu care ne confruntăm în prezent, printre care se numără insecuritatea alimentară și obezitatea, schimbările climatice, condiții de lucru și comerciale necorespunzătoare, degradarea solului, pierderea biodiversității, bunăstarea scăzută a animalelor, defrișările și pierderea de teren agricol”.  

Strategia Europa 2020
Luând în considerare obiectivele Strategiei Europa 2020, precum și intenționând să răspundă provocării cu privire la securitatea alimentară, noua Politică Agricolă Comună (PAC) se concentrează pe inovare și cercetare, în scopul de a transforma agricultura UE în a fi „inteligentă și durabilă”.

Potrivit Comisiei Europene, într-un mediu economic în continuă schimbare, fermierii, silvicultorii, industria alimentară și cele bazate pe conceptul bio ar trebui să beneficieze de noi cunoștințe, care le vor asigura sustenabilitatea pe termen lung și, în același timp, îi ajută să răspundă provocărilor legate de siguranța alimentară, schimbările climatice, creșterea economică și locurile de muncă în zonele rurale. 

„Privind asupra celor 28 de state membre, un total de 25,3 miliarde de euro din bugetul UE pentru dezvoltare rurală a fost alocat pentru acțiuni care au un impact pozitiv asupra biodiversității și aproximativ 20% din terenurile agricole din cadrul UE vor fi sub contract de administrare cu scopul de a îmbunătății sau conserva biodiversitatea”, a declarat recent pentru EurActiv Daniel Rosario, purtătorul de cuvânt pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

>> vezi articolul: Noua Politică Agricolă Comună (PAC) trebuie să facă față provocării biodiversității.

Noua Politică Agricolă Comună (PAC) reformată are noi instrumente în curs de dezvoltare, printre care și parteneriatele pentru inovare.  

Sprijinul ideilor noi
Inovația este un motor principal al celui de-al doilea pilon al Politicii Agricole Comune (PAC), și anume Dezvoltarea Rurală.

Principalul instrument în acest sens este Parteneriatul European pentru Inovare în ceea ce privește Productivitatea și Sustenabilitatea Agriculturii (EIP-AGRI). Scopul său fundamental este de a crea sinergii între Horizon 2020 și Dezvoltarea Rurală, și de a reduce discrepanța existentă între cercetare și practică.

În cadrul Parteneriatul European pentru Inovare în ceea ce privește Productivitatea și Sustenabilitatea Agriculturii (EIP-AGRI), beneficiarii locali (fermieri, cercetători, întreprinderi, ONG-uri) se întâlnesc și stabilesc așa-numitele „grupuri de operațiune” al căror obiectiv principal este găsirea unei soluții inovatoare pentru o problemă comună dintr-o țară sau o regiune. Activitățile și cunoștințele dezvoltate de aceste grupuri de operațiune sunt apoi împărtășite întregii rețele EIP-AGRI, astfel încât să poată beneficia și alte părți interesate.

În plus, noua Politică Agricolă Comună (PAC) asigură „Servicii de asistență pentru inovare”.
Cei care oferă Servicii de Asistență pentru Inovare ar putea, de exemplu, să descopere o idee inovatoare la o fermă,  care ar putea fi analizată ulterior. Alte părți posibil interesate sunt apoi contactate și astfel este inițiat un nou proiect. Urmând ca după aceea, consultantul să căute oportunități de finanțare pentru punerea în aplicare a proiectului.  

Programul Orizont 2020
În afară de Dezvoltarea Rurală, agricultura bazată pe inovație este sprijinită și prin programul Orizont 2020.

UE a alocat aproximativ 80 de miliarde de euro în cadrul Orizont 2020, programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare pentru perioada 2014-2020.

4 miliarde de euro sunt alocate programului   Provocarea Socială 2, „Securitate alimentară, agricultură și silvicultură sustenabile, cercetare de ape marine, maritime și interioare, și bioeconomie”.

Programul Orizont 2020 pentru inovare în domeniul agriculturii implică parteneri din mai multe țări ale UE și finanțează proiecte ce includ mai mulți actori europeni.

Noul program de lucru Orizont 2020 ce se întinde pe  2016 - 2017 va furniza în mod direct 33 de milioane de euro pentru agricultura organică și încă 174 de milioane de euro ce vor fi dedicate proiectelor în care agricultura ecologică ar trebui să fie implicată.  

Identificarea și rezolvarea problemelor
Ca parte a activităților din cadrul EIP-AGRI sunt incluse și focus grupurile, care cuprind 20 de experți (fermieri, cercetători, mediul de afaceri) care vizează abordarea unei probleme specifice legată de agricultură.

Punctul de Service al EIP-AGRI, înființat de Comisie în anul 2013 pentru a sprijini rețeaua, lansează anual apeluri pentru șase focus grupuri și încearcă să reunească experții în cauză. Focus-grupul analizează o problemă legată de agricultură, face schimb de cunoștințe, combină diferite abordări științifice, și la final, alcătuiește un raport.

Acest raport final are ca scop „inspirarea” altor actori din domeniul agriculturii pentru a pune în mișcare grupuri de operațiune, sau proiecte de cercetare.

Articol publicat în cadrul proiectului „Modalități prin care Politica Agricolă Comună (PAC) reformată sprijină aprovizionarea sustenabilă cu alimente, protecția mediului înconjurător, inovarea și creșterea economică” implementat de EurActiv.com cu sprijinul Comisiei Europene.