Uniunea Europeană nu pregătește un „pașaport de carbon” sau alte inițiative prin care să restricționeze libertatea de mișcare a cetățenilor, așa cum s-a vehiculat pe site-uri și publicații din România și din Republica Moldova.

"Groaza" a avut la bază un raport ai cărui autori își bazează afirmațiile pe un niște date ale Interpid Travel, o agenție de turism americană bazată pe turismul de aventură pentru grupuri mici. Agenția prezice – total dezinteresat, să spunem – sfârșitul turismului de masă și introducerea unui pașaport de carbon până în 2040, după cum a relatat RFI.

Apoi, autorii vin cu câteva date legate de impactul negativ al turismului de masă asupra unor situri europene sensibile, precum Veneția. De asemenea, sunt aduse ca argumente măsurile de descurajare sau chiar oprire a zborurilor comerciale pe distanțe scurte, care pot fi parcurse cu trenul în mai puțin de două ore și jumătate. Este cazul Franței și Belgiei.

Desigur, toate aceste date sunt reale și, ca în orice dezinformare, invocarea lor vine să facă minciuna credibilă în ochii publicului țintă. Pentru că, dacă raportul companiei americane este real, iar preocupările pentru protecția mediului sunt reale, nu înseamnă că vreun oficial din Uniunea Europeană sau din vreun stat membru se gândește să încalce dreptul cetățenilor la libera circulație.

Subiectul nu se află pe agenda niciunui guvern și a niciunei instituții europene. Nu există. De altfel, autorii nici nu pretind că subiectul s-ar afla într-o dezbatere, nu furnizează un proiect, un document sau măcar o declarație a unui oficial privitoare la infamul pașaport. În realitate, este pură imaginație lăsată să zburde pe rețelele sociale.

Comisia Europeană a negat introducerea unui așa-zis "pașaport de carbon"

"Este important însă să conștientizăm faptul că viitorul Europei depinde de o planetă sănătoasă, așa cum o arată datele științifice, precum rapoartele IPCC (Grupul interguvernamental de experți în evoluția climei sub egida ONU). Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă o amenințare la adresa existenței Europei și a întregii lumi. Pentru a o contracara, Pactul verde european este o prioritate a Comisiei Europene care urmărește transformarea UE într-o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care:

să ajungem, până în 2050, la zero emisii nete de gaze cu efect de seră;

creșterea economică să fie disociată de utilizarea resurselor;

nicio persoană și nicio zonă a Europei să nu fie lăsate în urmă", a transmis executivul european.

Comisia Europeană a adoptat o serie de propuneri menite să adapteze politicile UE în domeniul climei, energiei, transporturilor și fiscalității, pentru a reduce cu cel puțin 55% până în 2030 emisiile nete de gaze cu efect de seră față de nivelurile din 1990. Acestea au fost in mare parte adoptate de către Consiliul UE și Parlamentul European, care sunt parte la procesul legislativ european. -> detalii

Prin urmare, Uniunea Europeană a transmis clar că nu pregătește un „pașaport de carbon” sau alte inițiative prin care să restricționeze libertatea de mișcare a cetățenilor săi. Aceste speculații au avut la bază un raport publicat de către o companie specializată în turism.

+++

Euractiv România prezintă mai jos câteva extrase din publicații românești și moldovenești despre acest subiect: