Dezvoltarea României este indisolubil legată de absorbția fondurilor europene. Prin politica de coeziune, principalul său instrument de finanțare a investițiilor, UE alocă zeci de miliarde de euro pentru proiecte economice și sociale.