Numărul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor și în fața CJUE este constant, dar există o tendință ascendentă a întârzierilor în transpunerea legislației europene, a atras atenția Agentul Guvernamental, Răzvan-Horațiu Radu.

Afirmația a fost făcută, joi, în cadrul primei reuniuni trimestriale a Grupului de Lucru Contencios UE (GLCUE). Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiție a UE a făcut o prezentare a activității de reprezentare desfășurată în perioada ianuarie - martie 2016, atât în fața Comisiei Europene, în cadrul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor (infringement procedures), cât și în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene.

În acest context, Radu a subliniat reprezentanților instituțiilor participante că, "deși numărul total de acțiuni este constant, există o tendință ascendentă a întârzierilor în transpunerea legislației europene”, potrivit unui comunicat MAE.

Și ministrul Fondurilor Europene, Aura Răducu, a avertizat, săptămâna aceasta, că România trebuie să transpună Directiva europeană privind achizițiile publice până în data de 18 aprilie, în caz contrar țara noastră riscând declanșarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană. 

Pachetul de patru legi care transpun în legislația națională Directiva privind achizițiile publice se află în Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților.

De asemenea, Răzvan Horațiu Radu a solicitat instituțiilor reprezentate în GLCUE să-și intensifice eforturile pentru a asigura "o abordare proactivă și preventivă” în contextul acțiunilor în care România este implicată și să identifice mecanisme de natură să asigure atât transpunerea în termen a directivelor UE, cât și aplicarea corectă a dreptului UE.

În acest scop, MAE, prin Agentul Guvernamental, va oferi sprijinul necesar pentru o diseminare corespunzătoare a legislației UE și a jurisprudenței CJUE.

Nicio condamnare la CJUE

Agentul Guvernamental gestionează în prezent 53 de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, dintre care 51 în fază precontencioasă și 2 acțiuni în faza contencioasă.

În ceea ce privește cele 51 de acțiuni aflate în faza precontencioasă, 24 privesc transpunerea sau aplicarea incorectă a dreptului UE, iar 27 vizează necomunicarea măsurilor naționale de transpunere a directivelor.

De la data aderării și până în prezent, România nu a suferit nicio condamnare în fața CJUE pentru neîndeplinirea obligațiilor de stat membru.

Ce este Grupul de Lucru Contencios UE 

Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE) este un grup interministerial permanent format din reprezentanți ai tuturor ministerelor, dar și ai altor instituții aleadministrației publice centrale și locale, constituit în vederea asigurării uneicooperări interinstituționale eficiente în pregătirea reprezentării Românieiînaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene.

GLCUE se reunește trimestrial sau ori de câte ori este necesar și dezbate problemegenerale privind reprezentarea, identifică soluții în vederea cooperăriiinterinstituționale în această materie și analizează implicațiile jurisprudențeirecente a CJUE.