Numărul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor şi în faţa CJUE este constant, dar există o tendinţă ascendentă a întârzierilor în transpunerea legislaţiei europene, a atras atenţia Agentul Guvernamental, Răzvan-Horaţiu Radu.

Afirmaţia a fost făcută, joi, în cadrul primei reuniuni trimestriale a Grupului de Lucru Contencios UE (GLCUE). Agentul Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a UE a făcut o prezentare a activităţii de reprezentare desfăşurată în perioada ianuarie - martie 2016, atât în faţa Comisiei Europene, în cadrul acţiunilor în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor (infringement procedures), cât şi în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

În acest context, Radu a subliniat reprezentanţilor instituţiilor participante că, "deşi numărul total de acţiuni este constant, există o tendinţă ascendentă a întârzierilor în transpunerea legislaţiei europene”, potrivit unui comunicat MAE.

Şi ministrul Fondurilor Europene, Aura Răducu, a avertizat, săptămâna aceasta, că România trebuie să transpună Directiva europeană privind achiziţiile publice până în data de 18 aprilie, în caz contrar ţara noastră riscând declanşarea procedurii de infringement de către Comisia Europeană. 

Pachetul de patru legi care transpun în legislația națională Directiva privind achizițiile publice se află în Comisia de Buget Finanțe din Camera Deputaților.

De asemenea, Răzvan Horaţiu Radu a solicitat instituţiilor reprezentate în GLCUE să-şi intensifice eforturile pentru a asigura "o abordare proactivă şi preventivă” în contextul acţiunilor în care România este implicată şi să identifice mecanisme de natură să asigure atât transpunerea în termen a directivelor UE, cât şi aplicarea corectă a dreptului UE.

În acest scop, MAE, prin Agentul Guvernamental, va oferi sprijinul necesar pentru o diseminare corespunzătoare a legislaţiei UE şi a jurisprudenţei CJUE.

Nicio condamnare la CJUE

Agentul Guvernamental gestionează în prezent 53 de acţiuni în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, dintre care 51 în fază precontencioasă şi 2 acţiuni în faza contencioasă.

În ceea ce priveşte cele 51 de acţiuni aflate în faza precontencioasă, 24 privesc transpunerea sau aplicarea incorectă a dreptului UE, iar 27 vizează necomunicarea măsurilor naţionale de transpunere a directivelor.

De la data aderării şi până în prezent, România nu a suferit nicio condamnare în faţa CJUE pentru neîndeplinirea obligaţiilor de stat membru.

Ce este Grupul de Lucru Contencios UE 

Grupul de Lucru Contencios UE (GLCUE) este un grup interministerial permanent format din reprezentanţi ai tuturor ministerelor, dar şi ai altor instituţii aleadministraţiei publice centrale şi locale, constituit în vederea asigurării uneicooperări interinstituţionale eficiente în pregătirea reprezentării Românieiînaintea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

GLCUE se reuneşte trimestrial sau ori de câte ori este necesar şi dezbate problemegenerale privind reprezentarea, identifică soluţii în vederea cooperăriiinterinstituţionale în această materie şi analizează implicaţiile jurisprudenţeirecente a CJUE.