MAE salută adoptarea de către Comisia de la Veneția, astăzi, a Opiniei sale privind prevederile art. 7 al Legii educației din Ucraina, care se referă la folosirea, în educație, a limbii de stat și a limbilor persoanelor aparținând minorităților.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că, în contextul demersurilor diplomatice ferme întreprinse pentru promovarea drepturilor persoanelor aparținând minorității române din Ucraina, România a solicitat Ucrainei consultarea Comisiei de la Veneția cu privire la Legea educației și preluarea opiniei Comisiei în legislația ucraineană.

De asemenea, MAE reamintește că în contactele bilaterale directe cu partea română, partea ucraineană și-a asumat, la cel mai înalt nivel, obligația de a remedia problemele create de Lege, în special de art. 7 al acesteia, prin aplicarea recomandărilor Comisiei de la Veneția. 

 

"Opinia Comisiei de la Veneția confirmă evaluarea României cu privire la impactul negativ al art. 7 din legea amintită asupra drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale din Ucraina, inclusiv a celor aparținând minorității române. Comisia de la Veneția critică art. 7 din legea amintită și cere modificarea sa, apreciind că acesta este vag, lipsit de precizie juridică și de claritate, și nu garantează în mod adecvat dreptul la educație în limba minorităților",

 

se arată într-un comunicat al ministerului.

Comisia de la Veneția cere astfel amendarea art. 7 și înlocuirea sa cu un text "mai echilibrat și mai clar".

Totodată, Comisia constată, așa cum a susținut constant partea română, că Legea implică o diminuare a oportunităților de învățare în limbile minorităților, putând fi ridicată chiar o problemă de constituționalitate a Legii.

Susținând că obiectivul urmărit prin legislația ucraineană de consolidare a învățământului în limba de stat nu trebuie promovat în detrimentul limbilor minoritare vorbite pe teritoriul Ucrainei, Comisia de la Veneția subliniază că e nevoie de "identificarea unui echilibru care să ofere garanții privind educația în limbile minorităților".

 

"Comisia arată că Legea trebuie să asigure echilibrul corect între promovarea limbii de stat și protecția drepturilor lingvistice ale minorităților, care nu pot fi diminuate în mod nejustificat. De altfel, Comisia exprimă îndoiala că reducerea semnificativă a învățământului în limbile minorităților este singura alternativă la dispoziția autorităților și recomandă în acest context îmbunătățirea calității învățării în limba ucraineană în școlile în care se învață în limbile minorităților, ceea ce va permite îmbunătățirea cunoașterii limbii de stat fără să fie subminate drepturile și identitatea minorităților",

 

se mai arată în comunicatul MAE.

Comisia de la Veneția consideră că riscul care planează asupra viitorului acestor școli are implicații directe asupra respectării de către Ucraina a obligațiilor asumate ca parte la Convenția - cadru privind protecția minorităților naționale și Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare: "În consecință, Comisia recomandă ca în procesul implementării Legii să nu fie puse în pericol menținerea moștenirii culturale a minorităților și să fie asigurată continuitatea educației în limbile minorităților în școlile tradiționale ale acestora". 

Comisia mai recomandă ca în aplicarea Legii să fie asigurat un nivel substanțial al educației în limbile minorităților care sunt limbi oficiale ale UE, inclusiv limba română, precum și să fie excluse școlile private ale minorităților de la aplicarea prevederilor legii.  

O altă critică a Comisia de la Veneția se referă la lipsa consultării adecvate a minorităților naționale în procesul de amendare a sistemului de educație în limba minorităților, astfel că îndeamnă "la demararea unui dialog eficient cu reprezentanții acestora și cu toți actorii interesați pe marginea limbii procesului de educație, astfel încât necesitățile și preocupările minorităților să fie luate în considerare".

În aceste condiții, MAE susține necesitatea ca autoritățile ucrainene "să întreprindă toate măsurile necesare, în special de ordin legislativ, pentru aducerea Legii educației în concordanță cu opinia Comisiei de la Veneția în integralitatea sa". 

"România reiterează disponibilitatea de dialog cu Ucraina, inclusiv pentru oferirea de asistență și expertiză în conturarea unui sistem în măsură să asigure respectarea drepturilor lingvistice ale tuturor vorbitorilor de limba română din Ucraina, care rămâne o prioritate a statului român", afirmă Ministerul de Externe de la București.